ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
ข้อมูลสมาชิก : รหัส 0003479 แก้ไขประวัติล่าสุด : 22 พ.ย. 2559
ชื่อ : xxxxxxxxxx นามสกุล : xxxxxxxxxx
ที่อยู่ : xxxxxxxxxx
อีเมล์ : xxxxxxxxxx
โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx
รายละเอียดส่วนตัว
  วันเกิด 22 ธ.ค. 2536
เพศ หญิง
สถานะ
ส่วนสูง 150 ซม.
น้ำหนัก 62 กก.
สัญชาติ ไทย
ศาสนา พุทธ
สถานะภาพทางทหาร -
ลักษณะงานที่ต้องการ
  ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร
1. วิศวกรโยธา
เงินเดือนที่ต้องการ 22,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพและปริมณฑล
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา 2558 จาก วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบมหาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา ป.ตรี
สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
เกรด 2.23
ปีการศึกษา จาก
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
เกรด
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทำงานรวม 0 ปี
ตั้งแต่ กรกฎาคม 2558
 ถึง กันยายน 2558
ชื่อบริษัท ทำเลไท ธรรมชาติ
ที่อยู่ - -
เงินเดือน 200บาทต่อวัน
ตำแหน่ง ฝึกงาน
หน้าที่ - ผลงาน
ตรวจสอบแบบกับหน้างานให้มีความถูกต้องตรงกัน แก้ปัญหาหน้างาน
ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2559
  ถึง
ชื่อบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอนสตัรคชั่น
ที่อยู่ - ตึกจัสมิน แจ้งวัฒนะ
เงินเดือน 20000
ตำแหน่ง QS. ENGINEER
หน้าที่ - ผลงาน
ตรวจสอบปริมาณงาน
ตั้งแต่
  ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ประวัติการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
  ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
พิมพ์ดีดไทย คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ คำ/นาที
สามารถขับขี่ รถยนต์
มี รถยนต์

ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
  • โปรแกรม microsoft office
  • พื้นฐาน Auto cad

โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ


บุคคลอ้างอิง