ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
ข้อมูลสมาชิก : รหัส 0000409 แก้ไขประวัติล่าสุด : 9 ก.พ. 2556
ชื่อ : xxxxxxxxxx นามสกุล : xxxxxxxxxx
ที่อยู่ : xxxxxxxxxx
อีเมล์ : xxxxxxxxxx
โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx
รายละเอียดส่วนตัว
  วันเกิด 9 ก.พ. 2556
เพศ ชาย
สถานะ โสด
ส่วนสูง 178 ซม.
น้ำหนัก 68 กก.
สัญชาติ ไทย
ศาสนา พุทธ
สถานะภาพทางทหาร ได้รับการ ยก เว้น น.ศ.ท.
ลักษณะงานที่ต้องการ
  ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร
1. โยธา วิศวกร สนาม
2. โยธา วิศวกร
3. โยธา วิศวกรชลประทาน
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพและปริมณฑล
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา 2553 จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครนทร์ หาดใหญ่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา วิศกรรมศาสตร์
สาขาวิชา โยธา
เกรด 2.54
ปีการศึกษา 2549 จาก มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
ระดับการศึกษา ม.6
วุฒิการศึกษา ม.6
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
เกรด 3.13
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทำงานรวม 0 ปี
ตั้งแต่ มิถุนายน 2555
 ถึง ปัจจุบัน
ชื่อบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม็นต จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ - 2034/132-161 ถ.เพ็ชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ
เงินเดือน 25000
ตำแหน่ง โยธา วิศวกร
หน้าที่ - ผลงาน
ทำงาน หน้างาน ให้ได้ ตาม เป้าหมาย
ตั้งแต่ มิถุนายน 2554
  ถึง มิถุนายน 2554
ชื่อบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั้น จำกัด มหาชน
ที่อยู่ - 555/7-11 ซ.สุขุมวิท 63 (เอกมัย)คลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
เงินเดือน 25000
ตำแหน่ง วิศวกร ต้นทุน
หน้าที่ - ผลงาน
ควบคุม ต้น ทุนค่า ใช้ จ่าย
ตั้งแต่ ตุลาคม 2553
  ถึง พฤษภาคม 2554
ชื่อบริษัท ไตร มิตร วิศวกรรม
ที่อยู่ - 183/71 ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
เงินเดือน 16000
ตำแหน่ง โยธา วิศวกร
หน้าที่ - ผลงาน
เขียนแบบ ทำงาน สนาม
ประวัติการอบรม
ตั้งแต่ มีนาคม 2552
ถึง พฤษภาคม 2552
สถาบันอบรม บริษัท ลากูน่ารีสอร์ท แอ็นโฮเท็ล จำกัด มหาชน
หลักสูตรการอบรม ฝึกงาน การก่อสร้าง ทาวเฮาส์ สอง ชั้น
ตั้งแต่ กรกฎาคม 2553
ถึง กรกฎาคม 2553
สถาบันอบรม กองพันทหาร ปืนใหญ่ ที่ 5
หลักสูตรการอบรม พลสำรอง พลทหารปืนใหญ่
ตั้งแต่ ธันวาคม 2546
ถึง ธันวาคม 2546
สถาบันอบรม วัด แหลมทราย จังหวัด สงขลา
หลักสูตรการอบรม วัด แหลมทราย จังหวัด สงขลา
ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
  ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
ภาษา อังกฤษ พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
พิมพ์ดีดไทย 34 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 34 คำ/นาที
สามารถขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์
มี

ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
  • -

โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
-

บุคคลอ้างอิง
ผศ.ดร.ภาสกร ชัยวิริยะวงศ์
ผศ. ฟูกิจ นิลรัตน์