ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
ข้อมูลสมาชิก : รหัส 0004090 แก้ไขประวัติล่าสุด : 8 ม.ค. 2560
ชื่อ : xxxxxxxxxx นามสกุล : xxxxxxxxxx
ที่อยู่ : xxxxxxxxxx
อีเมล์ : xxxxxxxxxx
โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx
รายละเอียดส่วนตัว
  วันเกิด 10 ก.พ. 2536
เพศ ชาย
สถานะ โสด
ส่วนสูง 171 ซม.
น้ำหนัก 59 กก.
สัญชาติ ไทย
ศาสนา พุทธ
สถานะภาพทางทหาร เรียน รด.
ลักษณะงานที่ต้องการ
  ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร
1. วิศวกรโยธา
เงินเดือนที่ต้องการ 23,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพและปริมณฑล
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา 2559 จาก มหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา
เกรด 3.04
ปีการศึกษา 2555 จาก มหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ระดับการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
วุฒิการศึกษา ปวส.
สาขาวิชา ช่างโธยา
เกรด 3.12
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทำงานรวม 0 ปี
ตั้งแต่ กรกฎาคม 2559
 ถึง ปัจจุบัน
ชื่อบริษัท PMI ENGINEERING
ที่อยู่ - 2013/12-13 ถนนสืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
เงินเดือน 17000
ตำแหน่ง Site Engneering
หน้าที่ - ผลงาน
ควบคุมงาน เขียนShop Drawing
ตั้งแต่
  ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ตั้งแต่
  ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ประวัติการอบรม
ตั้งแต่ มิถุนายน 2559
ถึง มิถุนายน 2559
สถาบันอบรม โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ,อาจารย์ ภาคภูมิ วานิชกมลนันท์,บริษัท SNP Post Teension
หลักสูตรการอบรม การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
  ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
พิมพ์ดีดไทย คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ คำ/นาที
สามารถขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์
มี รถจักรยานยนต์

ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
  • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ Excel , Word , Auto cad
  • เรียนรู้งานได้เร็ว เข้าใจง่าย

โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ


บุคคลอ้างอิง