ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
ข้อมูลสมาชิก : รหัส 0004150 แก้ไขประวัติล่าสุด : 5 ก.พ. 2560
ชื่อ : xxxxxxxxxx นามสกุล : xxxxxxxxxx
ที่อยู่ : xxxxxxxxxx
อีเมล์ : xxxxxxxxxx
โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx
รายละเอียดส่วนตัว
  วันเกิด 17 ก.พ. 2538
เพศ หญิง
สถานะ โสด
ส่วนสูง 158 ซม.
น้ำหนัก 46 กก.
สัญชาติ ไทย
ศาสนา พุทธ
สถานะภาพทางทหาร
ลักษณะงานที่ต้องการ
  ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร
1. Transportation & Logistics
2. Hotel services
3. Purchasing
เงินเดือนที่ต้องการ 18
สถานที่ที่ต้องการทำงาน
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา 2559 จาก สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (บธ.)
สาขาวิชา การจัดการงธุรกิจระหว่างประเทศ
เกรด 3.53
ปีการศึกษา 2555 จาก โรงเรียนศรีอยูธยาในพระอุปถัมภ์ฯ
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาชั้นปลาย
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
สาขาวิชา ศิลป์-คำนวณ
เกรด 3.59
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทำงานรวม 0 ปี
ตั้งแต่ มกราคม 2560
 ถึง กุมภาพันธ์ 2560
ชื่อบริษัท Panalpina World Transport (Thailand) Ltd.
ที่อยู่ - AO-1 (Freezone) สนามบินสุวรรณภูมิ
เงินเดือน
ตำแหน่ง Trainee Trucking
หน้าที่ - ผลงาน
ตั้งแต่ มีนาคม 2559
  ถึง พฤษภาคม 2559
ชื่อบริษัท นทลินกรุ๊ป
ที่อยู่ - ถ.บางนาขตราด กทม.
เงินเดือน
ตำแหน่ง Internship
หน้าที่ - ผลงาน
ตั้งแต่ ธันวาคม 2558
  ถึง ปัจจุบัน
ชื่อบริษัท Topica Native (Thailand)
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง English tester (part-time)
หน้าที่ - ผลงาน
ติดต่อและทดสอบเพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษของนักเรียน
ประวัติการอบรม
ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2559
ถึง กุมภาพันธ์ 2560
สถาบันอบรม โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
หลักสูตรการอบรม ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
ตั้งแต่ กันยายน 2559
ถึง กันยายน 2559
สถาบันอบรม Global Incubation x Fostering Talents (GiFT)
หลักสูตรการอบรม GiFT Diversity Voyage
ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2557
ถึง พฤศจิกายน 2557
สถาบันอบรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
หลักสูตรการอบรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
  ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
ภาษา ญี่ปุ่น พูด พื้นฐาน อ่าน พื้นฐาน เขียน พื้นฐาน
ภาษา จีน พูด พื้นฐาน อ่าน พื้นฐาน เขียน พื้นฐาน
พิมพ์ดีดไทย 35 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 35 คำ/นาที
สามารถขับขี่ รถยนต์
มี

ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
  • Program language: SQL
  • Prezi
  • Windows Movie Maker
  • Adobe Photoshop Lightroom
  • MS Office

โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
LOGISTICS AND REGISTRATION STAFF
One Young World Summit 2015, Bangkok • Nov, 2015

VICE PRESIDENT’S FINANCE OF AIESEC TNI
Thai-Nichi Institute of Technology • 2014

บุคคลอ้างอิง
ผศ. ดร. ทิวา พาร์ค
Tel. 088-2513647
tiwa.p@bu.ac.th