ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
ข้อมูลสมาชิก : รหัส 0004248 แก้ไขประวัติล่าสุด : 16 ก.พ. 2560
ชื่อ : xxxxxxxxxx นามสกุล : xxxxxxxxxx
ที่อยู่ : xxxxxxxxxx
อีเมล์ : xxxxxxxxxx
โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx
รายละเอียดส่วนตัว
  วันเกิด 8 มี.ค. 2538
เพศ ชาย
สถานะ โสด
ส่วนสูง 174 ซม.
น้ำหนัก 100 กก.
สัญชาติ ไทย
ศาสนา พุทธ
สถานะภาพทางทหาร ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
ลักษณะงานที่ต้องการ
  ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร
1. IT Support
2. Supply Chain Management
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพและปริมณฑล
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา 2559 จาก สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
เกรด 2.21
ปีการศึกษา จาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่1-6
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่6
สาขาวิชา ศิลป์-คำนวณ
เกรด
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทำงานรวม 0 ปี
ตั้งแต่
 ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ตั้งแต่
  ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ตั้งแต่
  ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ประวัติการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
  ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ พูด ปานกลาง อ่าน ปานกลาง เขียน ปานกลาง
พิมพ์ดีดไทย คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ คำ/นาที
สามารถขับขี่ รถยนต์
มี

ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
  • มีความรู้ด้าน Hardward และ Software

โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ


บุคคลอ้างอิง