ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
ข้อมูลสมาชิก : รหัส 0004894 แก้ไขประวัติล่าสุด : 13 ส.ค. 2560
ชื่อ : xxxxxxxxxx นามสกุล : xxxxxxxxxx
ที่อยู่ : xxxxxxxxxx
อีเมล์ : xxxxxxxxxx
โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx
รายละเอียดส่วนตัว
  วันเกิด 9 ต.ค. 2523
เพศ หญิง
สถานะ โสด
ส่วนสูง 164 ซม.
น้ำหนัก 58 กก.
สัญชาติ ไทย
ศาสนา พุทธ
สถานะภาพทางทหาร
ลักษณะงานที่ต้องการ
  ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร
1. บริหารงานทั่วไป
2. เจ้าหน้าที่แนะแนว
3. อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 0
สถานที่ที่ต้องการทำงาน อ่างทอง
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา 2556 จาก Yuan Ze university(Taiwan)
ระดับการศึกษา Ph.D.candidate
วุฒิการศึกษา Ph.D.candidate
สาขาวิชา International Business
เกรด 3.91
ปีการศึกษา 2553 จาก Ming Chuan University (Taiwan)
ระดับการศึกษา Master of Arts
วุฒิการศึกษา Master degree
สาขาวิชา College of management in Intenational Affairs major in Global Business
เกรด 3.75
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทำงานรวม 8 ปี
ตั้งแต่ พฤษภาคม 2560
 ถึง ปัจจุบัน
ชื่อบริษัท Mahidol University
ที่อยู่ - 14 ถ.อรุณอัมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ
เงินเดือน 25000
ตำแหน่ง International Coordinator
หน้าที่ - ผลงาน
90 days report, visa, contract, work-permit, student affairs, prepare for the meeting, welcome visiting from foreign country, correspondence, invitation letter,translate the document.
ตั้งแต่ มีนาคม 2557
  ถึง 2559
ชื่อบริษัท Gistda (Ministry of Science)
ที่อยู่ - Government Complex, ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ทุ่งสองห้อง กทม.
เงินเดือน 24000
ตำแหน่ง นักบริการวิชาการ
หน้าที่ - ผลงาน
prepare for the meeting, Chinese translator, รวบรวมข้อมูล ความร่วมมือ, MOU, minute of meeting.
ตั้งแต่ มีนาคม 2552
  ถึง มิถุนายน 2556
ชื่อบริษัท Yuan Ze University
ที่อยู่ - Yuan Tung rd, Zhong-Li, Taoyuan , Taiwan
เงินเดือน 35000
ตำแหน่ง Assistant
หน้าที่ - ผลงาน
promote the university in Thai school and university, welcome visiting, campus tour, compare and analysis the research.
ประวัติการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
  ความสามารถทางภาษา
ภาษา จีนกลาง พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
ภาษา อังกฤษ พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
ภาษา ญี่ปุ่น พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
พิมพ์ดีดไทย 45 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 42 คำ/นาที
สามารถขับขี่ รถยนต์
มี รถยนต์

ความสามารถพิเศษอื่น ๆ

โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
Economic and Financial crisis: the case of Thailand 1997

บุคคลอ้างอิง
1.Director (ผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร)
Assoc. Prof. Dr.Nisarat Opartkiattikul (รศ.ดร.พญ.นิศารัตน์ โอภาสเกียรติกุล)
Email. nisarat.opa@mahidol.ac.th
Tel. 02-419-3439

2.ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการ สทอภ.

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สำนักงานใหญ่ (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรวมหน่วยราชการ (อาคารรัฐประศาสนภักดี) ชั้น 6 และชั้น 7
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0 2141-4444