ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
ข้อมูลสมาชิก : รหัส 0005127 แก้ไขประวัติล่าสุด : 27 ต.ค. 2560
ชื่อ : xxxxxxxxxx นามสกุล : xxxxxxxxxx
ที่อยู่ : xxxxxxxxxx
อีเมล์ : xxxxxxxxxx
โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx
รายละเอียดส่วนตัว
  วันเกิด 1 ก.ย. 2539
เพศ หญิง
สถานะ โสด
ส่วนสูง 150 ซม.
น้ำหนัก 46 กก.
สัญชาติ ไทย
ศาสนา พุทธ
สถานะภาพทางทหาร
ลักษณะงานที่ต้องการ
  ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร
1. เจ้าหน้าที่ทำเอกสารนำเข้าส่งออก
2. จัดซื้อ
3. HR
เงินเดือนที่ต้องการ 16
สถานที่ที่ต้องการทำงาน
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา 2560 จาก มหาาวิทยาลัยธนบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
เกรด -3.12
ปีการศึกษา 2556 จาก โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา
วุฒิการศึกษา ม.6
สาขาวิชา ศิลป์ทั่วไป
เกรด 3.39
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทำงานรวม 0 ปี
ตั้งแต่
 ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ตั้งแต่
  ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ตั้งแต่
  ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ประวัติการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
  ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
ภาษา ไทย พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีดไทย คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ คำ/นาที
สามารถขับขี่
มี

ความสามารถพิเศษอื่น ๆ

โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
ประสบการณ์ทำงานพาสทามที่สเวนเซ่นประมาน2ปี
ฝึกปฎิบัติงานที่การท่าเรือแห่งประเทศไทย

บุคคลอ้างอิง
นางสุณัฐวืย์ น้อยโสภา หัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ