ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
ข้อมูลสมาชิก : รหัส 0005144 แก้ไขประวัติล่าสุด : 6 มี.ค. 2561
ชื่อ : xxxxxxxxxx นามสกุล : xxxxxxxxxx
ที่อยู่ : xxxxxxxxxx
อีเมล์ : xxxxxxxxxx
โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx
รายละเอียดส่วนตัว
  วันเกิด 28 มี.ค. 2538
เพศ ชาย
สถานะ โสด
ส่วนสูง 178 ซม.
น้ำหนัก 58 กก.
สัญชาติ ไทย
ศาสนา
สถานะภาพทางทหาร
ลักษณะงานที่ต้องการ
  ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร
1. ฝ่ายต่างประเทศ
2. ฝ่ายจัดซื้อ
3. ฝ่ายการตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 15
สถานที่ที่ต้องการทำงาน
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา 2560 จาก สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
เกรด 2.67
ปีการศึกษา จาก
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
เกรด
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทำงานรวม 0 ปี
ตั้งแต่ ตุลาคม 2560
 ถึง ตุลาคม 2560
ชื่อบริษัท เอ็กเซล พร็อพเพอร์ตี้ ดิเวลล็อปเม้นท์
ที่อยู่ - 55 ซอยพัฒนาการ 65 ถนนพัฒนาการ แขวง ประเวศ เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เงินเดือน 14,000
ตำแหน่ง พนักงานส่วนหน้า
หน้าที่ - ผลงาน
ดำเนินการเกี่ยวกับลูกค้า ตรวจสอบไกด์ทัวร์ ติดต่อกับลูกค้าเป็นภาษาจีนและภาษาอังกฤษ จองดรงแรม และเขียนสัญญาเบื้องต้น
ตั้งแต่
  ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ตั้งแต่
  ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ประวัติการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
  ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดีมาก อ่าน ีดีมาก เขียน ดีมาก
ภาษา อังกฤษ พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
ภาษา ญี่ปุ่น พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
พิมพ์ดีดไทย 35 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 30 คำ/นาที
สามารถขับขี่
มี

ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
  • Microsoft Office
  • Canva
  • Sony Vegas
  • Adobe Photoshop

โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
1 Toastmasters Certificate from United States of America

บุคคลอ้างอิง