ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
ข้อมูลสมาชิก : รหัส 0005513 แก้ไขประวัติล่าสุด : 11 ธ.ค. 2560
ชื่อ : xxxxxxxxxx นามสกุล : xxxxxxxxxx
ที่อยู่ : xxxxxxxxxx
อีเมล์ : xxxxxxxxxx
โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx
รายละเอียดส่วนตัว
  วันเกิด 21 ก.ย. 2533
เพศ ชาย
สถานะ โสด
ส่วนสูง 172 ซม.
น้ำหนัก 64 กก.
สัญชาติ ไทย
ศาสนา พุทธ
สถานะภาพทางทหาร ใบดำ
ลักษณะงานที่ต้องการ
  ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร
1. admin
2. sale coordinator
3. customer service
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพและปริมณฑล
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา 2556 จาก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจ
สาขาวิชา ระหว่างประเทศ
เกรด 2.25
ปีการศึกษา จาก
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
เกรด
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทำงานรวม 1 ปี
ตั้งแต่ พฤษภาคม 2559
 ถึง ปัจจุบัน
ชื่อบริษัท มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ที่อยู่ - วิภาวดีรังสิต ดินแดง
เงินเดือน 15750
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงาน
หน้าที่ - ผลงาน
ติดต่อประสานงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย จัดทำเอกสารต่างๆ เช่นการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานการประชุม การตรวจรับงาน และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
ตั้งแต่
  ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ตั้งแต่
  ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ประวัติการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
  ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ พูด ปานกลาง อ่าน ดี เขียน ดี
พิมพ์ดีดไทย 45 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 35 คำ/นาที
สามารถขับขี่
มี

ความสามารถพิเศษอื่น ๆ

โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ


บุคคลอ้างอิง