ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
ข้อมูลสมาชิก : รหัส 0005700 แก้ไขประวัติล่าสุด : 3 เม.ย. 2561
ชื่อ : xxxxxxxxxx นามสกุล : xxxxxxxxxx
ที่อยู่ : xxxxxxxxxx
อีเมล์ : xxxxxxxxxx
โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx
รายละเอียดส่วนตัว
  วันเกิด 6 ธ.ค. 2528
เพศ หญิง
สถานะ โสด
ส่วนสูง ซม.
น้ำหนัก กก.
สัญชาติ
ศาสนา พุทธ
สถานะภาพทางทหาร
ลักษณะงานที่ต้องการ
  ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร
1. International Management
2. International Business
3. Marketing and Supporting Sales
เงินเดือนที่ต้องการ 40
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพและปริมณฑล
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา 2554 จาก Asian Institute of Technology (AIT) & Peking University
ระดับการศึกษา Master Degree
วุฒิการศึกษา Master of Business Administration
สาขาวิชา International Management
เกรด 3.42
ปีการศึกษา 2550 จาก Assumption University
ระดับการศึกษา Bachelor Degree
วุฒิการศึกษา Bachelor of Arts
สาขาวิชา Business English, minoring in International Business Management
เกรด 3.59
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทำงานรวม 8 ปี
ตั้งแต่ 2558
 ถึง 2559
ชื่อบริษัท Goodway Rubber Industries Sdn. Bhd (public listed company)
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง Assistant Business Development Manager
หน้าที่ - ผลงาน
sales and marketing strategy planning for new potential markets, analyzing problem-solving alternatives, pricing simulation and quantity trend analysis, taking care of international markets (Australia, Singapore, Thailand, and Vietnam), yearly budget planning, monthly sales forecast, sourcing raw materials (procurement), monitoring money collection, ERP data analysis, manage agents in Thailand and salespersons within the department, and coordinate with production, logistic, R&D for overall supply chain planning to achieve team goals.
ตั้งแต่ 2554
  ถึง 2556
ชื่อบริษัท Embassy of the United States
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง Administrative Associate
หน้าที่ - ผลงาน
procurement of office supplies, machines, and needed services, taking care of bidding, raising purchase order, providing delivery supports, processing voucher examination and payment, VAT exemption, main time & attendance keeper, employees’ oversea visa preparation, and act in the role of ISO 9001 Quality Representative. (Passed 10 years background check from US government)
ตั้งแต่ 2550
  ถึง 2552
ชื่อบริษัท Innovation Group of Companies
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง Assistant to Business Development Manager
หน้าที่ - ผลงาน
took care of international business investment strategies and procedures, oversea sales and marketing, product delivery, choosing forwarders, taking care of export process (trading), and make sure of customers’ satisfaction in Vietnam, Indonesia, and Myanmar markets.
ประวัติการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม Iverson and U.S. Embassy
หลักสูตรการอบรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook 2010 Training
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม Bureau Veritas 1828
หลักสูตรการอบรม Interpretation of ISO9001:2008 Requirement Training
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม Sasin Graduate Institute of Business Administration
หลักสูตรการอบรม Speaking at Work3
ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
  ความสามารถทางภาษา
ภาษา English พูด Excellent อ่าน Excellent เขียน Excellent
ภาษา Thai พูด Native Speaking อ่าน Native เขียน Native
พิมพ์ดีดไทย คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 60 คำ/นาที
สามารถขับขี่ รถยนต์
มี

ความสามารถพิเศษอื่น ๆ

โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
- Honor Award from American Ambassador
- President of International Affairs, Assumption University
- AFS Scholarship, Royal Thai Government Scholarship, 72th Year of Queen Scholarship
- President's Certificates of Honors (Academic Excellence)
- University Debate Winnner

บุคคลอ้างอิง