ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
ข้อมูลสมาชิก : รหัส 0005706 แก้ไขประวัติล่าสุด : 11 เม.ย. 2561
ชื่อ : xxxxxxxxxx นามสกุล : xxxxxxxxxx
ที่อยู่ : xxxxxxxxxx
อีเมล์ : xxxxxxxxxx
โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx
รายละเอียดส่วนตัว
  วันเกิด 21 ม.ค. 2521
เพศ ชาย
สถานะ โสด
ส่วนสูง 175 ซม.
น้ำหนัก 75 กก.
สัญชาติ
ศาสนา
สถานะภาพทางทหาร
ลักษณะงานที่ต้องการ
  ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร
1. อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 30
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพและปริมณฑล
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา 2549 จาก University of Wollongong
ระดับการศึกษา Master's degree
วุฒิการศึกษา Master's degree
สาขาวิชา International Business
เกรด 3.25
ปีการศึกษา 2543 จาก Nareasuan University
ระดับการศึกษา Bachelor's degree
วุฒิการศึกษา BBA
สาขาวิชา English
เกรด
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทำงานรวม 15 ปี
ตั้งแต่ มีนาคม 2560
 ถึง ปัจจุบัน
ชื่อบริษัท Eastern Asia University
ที่อยู่ - 200 Klong 5 Pathumthani
เงินเดือน 25,000++
ตำแหน่ง Instructor and Head of International Business Program
หน้าที่ - ผลงาน
- To manage deportment to achieve KPI such as subject management, lecturer teaching responsibility, Academic services etc. - To teach at undergraduate. - To carry out research and produce publications, or other research outputs, in line with personal objectives agreed in the Staff review process. - To contribute to the development, planning and implementation of a high quality curriculum. - To provide pastoral care and support to students.
ตั้งแต่ มกราคม 2558
  ถึง ธันวาคม 2559
ชื่อบริษัท Bangkok University
ที่อยู่ - Rangsit Pathumthani
เงินเดือน 25,000++
ตำแหน่ง Special Instractor
หน้าที่ - ผลงาน
- Create course syllabus, manage course from the first class until class finish. - 83% positive evaluation from students - Handle 2 subjects : MICE Business and Event Management
ตั้งแต่ ตุลาคม 2555
  ถึง เมษายน 2559
ชื่อบริษัท Dentsu Plus Co., Ltd
ที่อยู่ - United Center Tower, Bangkok
เงินเดือน 47,000
ตำแหน่ง Brand Activation Manager
หน้าที่ - ผลงาน
- Plan and implement of all events in annual calendar that will be a part of Marketing Branding and Advertising master plan focus on digital marketing implementation -Develop concept, strategy and communication plan of activation department -coordinate with supplier and manage all aspects of event logistics, collateral material design, production and distribution -Supervise and coordinate event contractors, ad., dealer and PR agency to project smooth run. -Research consumers, competitors and trend, to find new way to get attention from audience and evaluate each event’s performance data and provide insight and suggestion -Handle 360 degree communication and work with digital and advertising team to achieve the most exposure
ประวัติการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
  ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
ภาษา อังกฤษ พูด ดี อ่าน ดีมาก เขียน ดี
พิมพ์ดีดไทย 50 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 50 คำ/นาที
สามารถขับขี่ รถยนต์
มี รถยนต์

ความสามารถพิเศษอื่น ๆ

โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
Academic Research and Journals

- A SURVEY OF SERVICE POTENTIAL ASSESSMENT FOR STRATEGY DEVELOPMENT OF HEALTHTY LONG STAY BUSINESS IN THAILAND, supported by Department of Health Service support, Ministry of Public Health, October, 2017

- Strategies for developing in long-term rehabilitation business in Thailand, The 4th International Conference on Green Asia and Sustainability Forum: Ageing Society Development for Active and Productive Ageing, EAU International Conference 2018

one of committee for Innovation club

บุคคลอ้างอิง
อาจารย์ วรรณิดา วิทยากุล คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย