ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
ข้อมูลสมาชิก : รหัส 0005748 แก้ไขประวัติล่าสุด : 14 พ.ค. 2561
ชื่อ : xxxxxxxxxx นามสกุล : xxxxxxxxxx
ที่อยู่ : xxxxxxxxxx
อีเมล์ : xxxxxxxxxx
โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx
รายละเอียดส่วนตัว
  วันเกิด 2 พ.ค. 2527
เพศ หญิง
สถานะ โสด
ส่วนสูง 156 ซม.
น้ำหนัก 50 กก.
สัญชาติ ไทย
ศาสนา พุทธ
สถานะภาพทางทหาร -
ลักษณะงานที่ต้องการ
  ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร
1. หัวหน้าแผนกบุคคล
เงินเดือนที่ต้องการ 28,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพและปริมณฑล
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา 2549 จาก มหาวิทยาลัยราชภัชเพชรบุรี
ระดับการศึกษา มหาวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
เกรด 2.75
ปีการศึกษา 2546 จาก โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
ระดับการศึกษา มัธยมตอนปลาย
วุฒิการศึกษา มัธยมตอนปลาย
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
เกรด 2.49
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทำงานรวม 9 ปี
ตั้งแต่ สิงหาคม 2552
 ถึง มีนาคม 2561
ชื่อบริษัท เอก-ชัยดิสทริบิวชั่นซิสเทม จำกัด
ที่อยู่ - 3 ถ. บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม 10700
เงินเดือน 32,448
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกบุคคล
หน้าที่ - ผลงาน
ดูแล ตรวจสอบสวัสดิการ การทำงานของพนักทั้งหมด ประสานงานติดต่อราชการ และกน่วยงานอื่น ตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ตั้งแต่
  ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ตั้งแต่
  ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ประวัติการอบรม
ตั้งแต่ มิถุนายน 2558
ถึง มิถุนายน 2558
สถาบันอบรม สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
หลักสูตรการอบรม จป.หัวหน้างาน
ตั้งแต่ กรกฎาคม 2559
ถึง กรกฎาคม 2559
สถาบันอบรม สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
หลักสูตรการอบรม จป.ผู้บริหาร
ตั้งแต่ มิถุนายน 2560
ถึง มิถุนายน 2560
สถาบันอบรม สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
หลักสูตรการอบรม สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
  ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
ภาษา อังกฤษ พูด ปานกลาง อ่าน ปานกลาง เขียน ปานกลาง
พิมพ์ดีดไทย 30 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 25 คำ/นาที
สามารถขับขี่ รถยนต์
มี รถยนต์

ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
  • เล่นวอลเล่ย์บอล
  • เย็บจักร
  • พับเหรียญโยนทาน

โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
ฑูตเยาวชนดีเด่นด้านยาเสพติด

บุคคลอ้างอิง
อ.แอน ช้างแก้ว