ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
ข้อมูลสมาชิก : รหัส 0005795 แก้ไขประวัติล่าสุด : 20 มิ.ย. 2561
ชื่อ : xxxxxxxxxx นามสกุล : xxxxxxxxxx
ที่อยู่ : xxxxxxxxxx
อีเมล์ : xxxxxxxxxx
โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx
รายละเอียดส่วนตัว
  วันเกิด 27 เม.ย. 2539
เพศ ชาย
สถานะ โสด
ส่วนสูง 162 ซม.
น้ำหนัก 52 กก.
สัญชาติ ไทย
ศาสนา พุทธ
สถานะภาพทางทหาร ผ่านหลักสูตร รด.
ลักษณะงานที่ต้องการ
  ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร
1. วิศวกรโยธา
2. Site Engineer
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพและปริมณฑล
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา 2561 จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา วศ.บ
สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา
เกรด 2.70
ปีการศึกษา 2556 จาก โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทยื
ระดับการศึกษา มัทยมศึกษาตอนปลาย
วุฒิการศึกษา ม.6
สาขาวิชา วิทย์-คณิต
เกรด 3.59
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทำงานรวม 0 ปี
ตั้งแต่ พฤษภาคม 2560
 ถึง สิงหาคม 2560
ชื่อบริษัท บริษัทไดนามิคกรุ๊ป โปรดักส์ จากัด
ที่อยู่ - 49/340 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 แยก 13 ถนนวิภาวดี แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210(ไซต์งานที่จังหวัดมหาสารคาม)
เงินเดือน -
ตำแหน่ง วิศวกรสนาม (ฝึกงาน)
หน้าที่ - ผลงาน
- งานท่อส่ง-จ่ายน้ำ จัดทำการวางแนวท่อส่ง-จ่ายน้ำ ขนาดต่างๆไว้ให้สำหรับผู้รับเหมารายย่อยและแจกแจงงานให้กับผู้รับเหมารายย่อย ให้งานเป็นไปตามงานมาตรฐานการก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาค - งานโครงสร้าง (เสาเข็ม) ควบคุมการตอกเสาเข็มให้เป็นไปตามรายการคำนวณการตอกเสาเข็ม และจัดทำรายงานการบันทึกการตอกเสาเข็มแต่ละต้น
ตั้งแต่
  ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ตั้งแต่
  ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ประวัติการอบรม
ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2559
ถึง พฤศจิกายน 2559
สถาบันอบรม โดย กองการตรวจมาตรฐาน 1 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม
หลักสูตรการอบรม การให้ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตและเหล็ก)
ตั้งแต่ สิงหาคม 2559
ถึง สิงหาคม 2559
สถาบันอบรม ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า (depot) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
หลักสูตรการอบรม ศึกษาดูงาน
ตั้งแต่ ตุลาคม 2560
ถึง ตุลาคม 2560
สถาบันอบรม ศูนย์อุตสาหกรรม อิตาเลียนไทย อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
หลักสูตรการอบรม ศูนย์อุตสาหกรรม อิตาเลียนไทย อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
  ความสามารถทางภาษา
ภาษา ดีมาก พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ไทย
ภาษา ปานกลง พูด ปานกลาง อ่าน พอใช้ เขียน อังกฤษ
พิมพ์ดีดไทย 30 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 30 คำ/นาที
สามารถขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์
มี

ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
  • โปรแกรม Auto Cad
  • โปรแกรม Sketch Up
  • โปรแกรม SUT structure
  • โปรแกรม STAAD Pro (พอใช้ได้)
  • โปรแกรมพื่นฐานทั่งไป

โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ


บุคคลอ้างอิง
อาจารย์ศิวา แก้วปลั่ง (อาจารย์ที่ปรึกษา) 081-5475825