ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
ข้อมูลสมาชิก : รหัส 0006095 แก้ไขประวัติล่าสุด : 15 พ.ย. 2562
ชื่อ : xxxxxxxxxx นามสกุล : xxxxxxxxxx
ที่อยู่ : xxxxxxxxxx
อีเมล์ : xxxxxxxxxx
โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx
รายละเอียดส่วนตัว
  วันเกิด 28 ต.ค. 2537
เพศ ชาย
สถานะ โสด
ส่วนสูง 169 ซม.
น้ำหนัก 68 กก.
สัญชาติ ไทย
ศาสนา พุทธ
สถานะภาพทางทหาร จบนักศึกษาวิชาทหาร
ลักษณะงานที่ต้องการ
  ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร
1. วิศวกรโยธา
เงินเดือนที่ต้องการ 23,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพและปริมณฑล
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา 2561 จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา วิศวกรรมบัณฑิต
สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา
เกรด 2.64
ปีการศึกษา จาก
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
เกรด
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทำงานรวม 2 ปี
ตั้งแต่ มิถุนายน 2561
 ถึง ปัจจุบัน
ชื่อบริษัท WSP Thailand
ที่อยู่ -
เงินเดือน 20000
ตำแหน่ง Civil engineer
หน้าที่ - ผลงาน
ควบคุมหน้างานให้เป็นไปตามแบบ Drawing รายงานความคืบหน้า ควบคุมงานเทคอนกรีต และดูเรื่องความปลอดภัยของคนทำงาน
ตั้งแต่
  ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ตั้งแต่
  ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ประวัติการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
  ความสามารถทางภาษา
พิมพ์ดีดไทย คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ คำ/นาที
สามารถขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์
มี รถยนต์

ความสามารถพิเศษอื่น ๆ

โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ


บุคคลอ้างอิง