ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
ข้อมูลสมาชิก : รหัส 0000611 แก้ไขประวัติล่าสุด : 1 ก.ย. 2556
ชื่อ : xxxxxxxxxx นามสกุล : xxxxxxxxxx
ที่อยู่ : xxxxxxxxxx
อีเมล์ : xxxxxxxxxx
โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx
รายละเอียดส่วนตัว
  วันเกิด 9 มี.ค. 2530
เพศ ชาย
สถานะ
ส่วนสูง 179 ซม.
น้ำหนัก 68 กก.
สัญชาติ ไทย
ศาสนา พุทธ
สถานะภาพทางทหาร เป็นทหารปืนใหญ่กองหนุน
ลักษณะงานที่ต้องการ
  ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร
1. โยธา วิศวกรสนาม
2. โยธา วิศวกร
3. โยธา วิศวกรสำรวจ
เงินเดือนที่ต้องการ 32,001
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ภาคกลาง
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา 2553 จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต โยธา
สาขาวิชา โยธา
เกรด 2.52
ปีการศึกษา 2549 จาก ร.ร.มหาวชิราวุธ สงขลา
ระดับการศึกษา มัธยมยมศึกษาปีที่ 6
วุฒิการศึกษา มัธยมยมศึกษาปีที่ 6
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
เกรด 3.15
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทำงานรวม 3 ปี
ตั้งแต่ มิถุนายน 2555
 ถึง กรกฎาคม 2556
ชื่อบริษัท บริษัทอิตาเลียนไทยดีเวล็อปเมนต์จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ - 2034/132-161 ถ.เพ็ชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320
เงินเดือน 26,000
ตำแหน่ง โยธา วิศวกร
หน้าที่ - ผลงาน
- ทำงาน หน้างาน ควบคุมอุปกรณ์ชิ้นงาน เพื่อนำมาใช้งาน - กระทำงานตามสัญญาให้ได้ - ปฏิบัติ โดยใช้งานร่วมกับเครื่องจักร
ตั้งแต่ มิถุนายน 2554
  ถึง มิถุนายน 2555
ชื่อบริษัท บริษัท ซินเท็คคอนสตรัคชั่นจำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ - 555/7-11 ซอยสุขุมวิท63(เอกมัย)ถนนสุขมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ10110
เงินเดือน 23,000
ตำแหน่ง โยธา Cost Engineer
หน้าที่ - ผลงาน
- ทำงาน VO (งานเพิ่ม งานลด) - ควบคุมราคา การก่อสร้าง - ทำงานเอกสาร สรุปส่งงานก่อสร้าง
ตั้งแต่ มีนาคม 2552
  ถึง พฤษภาคม 2552
ชื่อบริษัท บริษัทลากูน่ารีสอร์ทแอนโฮเท็ลจำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ - 390/1 ม.1 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
เงินเดือน -
ตำแหน่ง โยธา วิศวกรโยธา
หน้าที่ - ผลงาน
เป็นการฝึกงาน ทาวเฮาส์สองชั้น บ้านเดี่ยวและบ้านสองชั้น
ประวัติการอบรม
ตั้งแต่ ธันวาคม 2546
ถึง ธันวาคม 2546
สถาบันอบรม วัดแหลมทราย
หลักสูตรการอบรม จบ ได้นักธรรมตรี สงขลา
ตั้งแต่ กรกฎาคม 2553
ถึง กรกฎาคม 2553
สถาบันอบรม กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5
หลักสูตรการอบรม เรียกพลทหารปืนใหญ่(ทหารกองหนุน)
ตั้งแต่ มกราคม 2551
ถึง มกราคม 2551
สถาบันอบรม ศุนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรการอบรม ศุนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
  ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
ภาษา ไทย พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
ภาษา - พูด - อ่าน - เขียน -
พิมพ์ดีดไทย 44 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 34 คำ/นาที
สามารถขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์
มี

ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
  • เรียนถ่ายรูปขั้นสอง
  • -
  • -
  • -
  • -

โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
เป็นทหารกองหนุนทหารปืนใหญ่ จากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5

บุคคลอ้างอิง
ผศ.ดร.ภาสกร ชัยวิริยะวงศ์
ผศ.ฟูกิจ นิลรัตน์
รศ.ดร.สุชาติ ลิมกตัญญู