ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
ข้อมูลสมาชิก : รหัส 0000675 แก้ไขประวัติล่าสุด : 8 ต.ค. 2556
ชื่อ : xxxxxxxxxx นามสกุล : xxxxxxxxxx
ที่อยู่ : xxxxxxxxxx
อีเมล์ : xxxxxxxxxx
โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx
รายละเอียดส่วนตัว
  วันเกิด 3 มี.ค. 2535
เพศ หญิง
สถานะ โสด
ส่วนสูง 150 ซม.
น้ำหนัก 38 กก.
สัญชาติ ไทย
ศาสนา พุทธ
สถานะภาพทางทหาร
ลักษณะงานที่ต้องการ
  ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร
1. นำเข้า-ส่งออกสินค้า
2. คลังสินค้า การขนส่ง
3. การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ชลบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา 2556 จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ปี4
สาขาวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
เกรด 3.63
ปีการศึกษา 2552 จาก โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
ระดับการศึกษา มัธยมปลาย
วุฒิการศึกษา มัธยมปลาย
สาขาวิชา ศิลป์ภาษา-เยอรมัน
เกรด 3.72
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทำงานรวม 0 ปี
ตั้งแต่
 ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ตั้งแต่
  ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ตั้งแต่
  ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ประวัติการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
  ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ พูด ปานกลาง อ่าน ดี เขียน ดี
ภาษา เยอรมัน พูด ปานกลาง อ่าน ดี เขียน ดี
พิมพ์ดีดไทย คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ คำ/นาที
สามารถขับขี่
มี รถยนต์

ความสามารถพิเศษอื่น ๆ

โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ


บุคคลอ้างอิง