ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
ข้อมูลสมาชิก : รหัส 0000676 แก้ไขประวัติล่าสุด : 16 ต.ค. 2556
ชื่อ : xxxxxxxxxx นามสกุล : xxxxxxxxxx
ที่อยู่ : xxxxxxxxxx
อีเมล์ : xxxxxxxxxx
โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx
รายละเอียดส่วนตัว
  วันเกิด 12 ก.ย. 2534
เพศ หญิง
สถานะ โสด
ส่วนสูง 155 ซม.
น้ำหนัก 40 กก.
สัญชาติ ไทย
ศาสนา พุทธ
สถานะภาพทางทหาร
ลักษณะงานที่ต้องการ
  ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร
1. Import-Export Document
เงินเดือนที่ต้องการ 15
สถานที่ที่ต้องการทำงาน
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา 2556 จาก มหาวิทยาลัยเกริก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์
เกรด 2.25
ปีการศึกษา 2553 จาก โรงเรียนสว่างแดนดิน
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
วุฒิการศึกษา ม.6
สาขาวิชา วิทย์-คณิต
เกรด 2.72
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทำงานรวม 0 ปี
ตั้งแต่ มีนาคม 2556
 ถึง มิถุนายน 2556
ชื่อบริษัท Inter Express Logistics
ที่อยู่ - 999/1 หมู่ที่ 11 ถนน บางนา-ตราด กม.20 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
เงินเดือน -
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน
หน้าที่ - ผลงาน
คีย์ข้อมูลเข้าระบบ
ตั้งแต่ กรกฎาคม 2556
  ถึง กันยายน 2556
ชื่อบริษัท EGV SEACON
ที่อยู่ - ถ.ศรีนครินทร์
เงินเดือน
ตำแหน่ง Box office
หน้าที่ - ผลงาน
บริการลูกค้า
ตั้งแต่
  ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ประวัติการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
  ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
ภาษา อังกฤษ พูด ปานกลาง อ่าน ปานกลาง เขียน ดี
พิมพ์ดีดไทย คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ คำ/นาที
สามารถขับขี่
มี

ความสามารถพิเศษอื่น ๆ

โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ


บุคคลอ้างอิง