ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
ข้อมูลสมาชิก : รหัส 0000803 แก้ไขประวัติล่าสุด : 5 ม.ค. 2557
ชื่อ : xxxxxxxxxx นามสกุล : xxxxxxxxxx
ที่อยู่ : xxxxxxxxxx
อีเมล์ : xxxxxxxxxx
โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx
รายละเอียดส่วนตัว
  วันเกิด 29 มิ.ย. 2531
เพศ หญิง
สถานะ โสด
ส่วนสูง ซม.
น้ำหนัก กก.
สัญชาติ
ศาสนา
สถานะภาพทางทหาร
ลักษณะงานที่ต้องการ
  ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร
1. วางแผนการผลิต
2. ประสานงาน
3. โลจิสติกส์
เงินเดือนที่ต้องการ 0
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ภาคตะวันออก
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา 2555 จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
สาขาวิชา พืชไร่
เกรด 2.85
ปีการศึกษา จาก
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
เกรด
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทำงานรวม 0 ปี
ตั้งแต่ เมษายน 2556
 ถึง พฤศจิกายน 2556
ชื่อบริษัท บริษัท ชิกฟู้กส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ - ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
เงินเดือน 15,000
ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
หน้าที่ - ผลงาน
ติดต่อประสานงาน ให้ความรู้เกษตรกรและลูกค้าเกี่ยวกับการปลูกมะพร้าว ตั้งแต่ปลูกจนถึงส่งขายเข้าโรงงาน
ตั้งแต่
  ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ตั้งแต่
  ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ประวัติการอบรม
ตั้งแต่ มีนาคม 2553
ถึง เมษายน 2553
สถาบันอบรม Horticultural Research Institute Yunnan Academy of Agricultural Sciences, Kunming 650205, China
หลักสูตรการอบรม Laboratory of Chinese cabbage breeding, seminars on vegetables sciences (vegetable breeding, biotech
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
  ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ พูด ปานกลาง อ่าน ดี เขียน ปานกลาง
ภาษา จีนกลาง พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
พิมพ์ดีดไทย 30 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 35 คำ/นาที
สามารถขับขี่ รถจักรยานยนต์
มี รถจักรยานยนต์

ความสามารถพิเศษอื่น ๆ

โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ


บุคคลอ้างอิง