ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
ข้อมูลสมาชิก : รหัส 0000093 แก้ไขประวัติล่าสุด : 25 เม.ย. 2555
ชื่อ : xxxxxxxxxx นามสกุล : xxxxxxxxxx
ที่อยู่ : xxxxxxxxxx
อีเมล์ : xxxxxxxxxx
โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx
รายละเอียดส่วนตัว
  วันเกิด 29 ม.ค. 2533
เพศ หญิง
สถานะ โสด
ส่วนสูง 158 ซม.
น้ำหนัก 57 กก.
สัญชาติ ไทย
ศาสนา พุทธ
สถานะภาพทางทหาร
ลักษณะงานที่ต้องการ
  ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร
1. ด้านโลจิสติก
2. การตลาด
3. นำเข้าส่งออก
เงินเดือนที่ต้องการ 0
สถานที่ที่ต้องการทำงาน
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา 2554 จาก เทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชา บริหารธุรกิจญี่ปุ่น
เกรด 2.46
ปีการศึกษา จาก
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
เกรด
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทำงานรวม 0 ปี
ตั้งแต่
 ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ตั้งแต่
  ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ตั้งแต่
  ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ -
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ - ผลงาน
ประวัติการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
  ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ พูด อ่าน เขียน
ภาษา ญี่ปุ่น พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีดไทย คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ คำ/นาที
สามารถขับขี่ รถยนต์
มี

ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
  • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  • ตัดต่อภาพด้วยโปรแกรมPhotoshop
  • กำลังศึกษาเกี่ยวกับการทำwebsite

โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ


บุคคลอ้างอิง