ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
RESUME
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Engineer, Production Engineer, QA/QC Engineer 11 ก.พ. 2563
  จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน : 19,000  
  Bachelor's Degree Industrial Engineering Rajamangala University of Technology Isan
  High Vocational
  Production
  NakhonRatchasima Technical College
  26 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineer New model, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : อาจารย์ 3 ก.พ. 2563
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 24,000  
  ปริญญาโท โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยมหิดล
  ปริญญาตรี
  วิศวกรรมอุตสาหการ
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
  25 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกร
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Industrial Engineer, Logistics 31 ม.ค. 2563
  จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน : 20,000  
  ปริญญาตรี วิศกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  มัธยมศึกษา
  วิทย์-คณิต
  โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
  22 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ฝึกอบรม, วิทยากร, วิชาการ 25 ม.ค. 2563
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 40,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  38 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการฝึกอบรมและพัฒนา, นักพัฒนาธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา, อาจารย์,หัวหน้างานกิจการนักเรียน นักศึกษา
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : QA Engineer, Design Engineer, Maintenance 2 ธ.ค. 2562
  จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน : 17  
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล(ออกแบบแม่พิมพ์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ปวส
  เทคนิคการผลิต
  วิทยาลัยเทคนิคระยอง
  27 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  subcontract, นักศึกษาฝึกงาน,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Production Engineering, QC 10 พ.ย. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 23,000  
  ปริญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  โรงเรียนดาราวิทยาลัย
  21 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Industrial Engineer, Design Engineer 29 ต.ค. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 0  
  ปริญญาตรี อุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  มัธยมศึกษา
  วิทย์-คณิต
  โรงเรียนมาเรียลัย
  25 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : New model engineer, Test Engineer, Engineer 27 ต.ค. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 23,000  
  อุดมศึกษา วิศวกรรมยานยนต์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  เตรียมอุดมศึกษา
  วิทย์-คณิต
  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
  24 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  New model engineer, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกร (Engineer) ประจำฝ่ายผลิต, Sales Engineer 11 ก.ย. 2562
  จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน : 20,000  
  ปริญญาตรี อุตสาหการ พระนครเหนือ
  ปวส
  แม่พิมพ์
  เทคนิดราชบุรี
  28 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sales Engineer, วิศวกรประจำฝ่ายผลิต
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Production Engineer, Process Control Engineer, Production Planning Staff 5 ก.ย. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 25,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  27 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Purchasing Officer, Sales & Purchase Engineer, Sales Engineer
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Production Engineer 18 ส.ค. 2562
  จังหวัด :  ภาคตะวันออก เงินเดือน : 22,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วิทย์-คณิต
  มัญจาศึกษา
  22 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ : 
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Engineer 11 ส.ค. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 28,000  
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  วิชาชีพชั้นสูง
  ไฟฟ้ากำลัง
  วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
  39 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Machine shop supervisor
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 27 เม.ย. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 0  
  ป.โท วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ป.ตรี
  วิศวกรรมอุตสาหการ
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  26 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ : 
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกรเครื่องกล, วิศวกรพลังงาน, วิศวกรควบคุมการผลิต 19 เม.ย. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 18,000  
  อุดมศึกษา วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  แผนการเรียน วิทย์-คณิต
  โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  23 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาสหกิจ (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกควบคุมการผลิต), ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Cost Planning, Logistics, Marketing 28 มี.ค. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 15  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  มัธยมศึกษา
  วิทย์-คณิต
  โรงเรียนสุขุมนวพันธุ์อุปถัมภ์
  23 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยโปรเจค, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Engineer 12 ก.พ. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 30  
  ปริญญาตรี Tool and Die engineering มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ปวส.
  Education in industrial instrumentation
  วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
  27 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Supervisor (Design Mold)
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Industriial engineer, QC&QA, Engineer 25 ม.ค. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 20,000  
  ปริญญาตรี อุตสาหการ Thai-nichi institute of technology
  23 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Design Engineer 21 ก.ย. 2561
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 25  
  อุดมศึกษา วิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  มัธยมศึกษา
  วิทย์-คณิต
  โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
  24 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Design and Develop engineer
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ขาย, Engineer, ประสานงาน.วางแผน ตรวจสอบประสานงานโครงการ 21 ก.ย. 2561
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 25,000  
  ป.ตรี อุตสาหการ รามคำแหง
  37 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรกระบวนการผลิต, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Quality Engineer, Production Engineer, Safety Engineering 23 มิ.ย. 2561
  จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน : 16,000  
  อุดมศึกษา วิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  ศิลป์-คำนวณ
  โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
  1 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,