ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
RESUME
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Engineering, IT Support, Technician 19 ม.ค. 2561
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 20,000  
  ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  ปวส
  เทคโนโลยีโทรคมนาคม
  วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
  28 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Contract Staff - Supporting Dep. Project Rollout Design / Access Design, Contract Staff - Supporting Network Rollout Management / Network Asset Transfer,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : อาจารย์ 18 พ.ย. 2560
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 30  
  ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ปริญญาโท
  วิศวกรรมโทรคมนาคม
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  35 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ : 
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : engineer, sale engineer, engineer telecommunication 19 ก.ค. 2560
  จังหวัด :  ต่างประเทศ เงินเดือน : 30,000  
  master degree telecommunication engineering suranaree university of technology
  bachelor degree
  telecommunication engineering
  suranaree university of technology
  28 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineer, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกร 7 ธ.ค. 2559
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 18  
  ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  25 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ : 
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Network Engineer, เขียนแบบ Drawing/Auto CAD 7 ก.ค. 2559
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 20,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  มัธยมศึกษา
  วิทย์ คณิต
  โรงเรียนกัลยาณวัตร
  27 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน, CR Contract
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกร 30 เม.ย. 2558
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 20,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  27 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ : 
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกร 1 มี.ค. 2558
  จังหวัด :  ภาคตะวันออก เงินเดือน : 22,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  27 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ : 
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : communication engineering, Test Engineer, Design Engineer 20 ม.ค. 2558
  จังหวัด :  ต่างประเทศ เงินเดือน : 15,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า สื่อสาร มหาลัยพะเยา
  28 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกรโทรคมนาคม 4 ก.พ. 2556
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 16,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
  ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
  30 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  นิสิตฝึกงาน
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Engineer 18 มี.ค. 2560
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 20,000  
  ปริญญาตรี โทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  25 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ : 
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกร 30 เม.ย. 2558
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 22,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง
  27 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ : 
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : อาจารย์ประจำ, อาจารย์พิเศษ 25 พ.ย. 2557
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 29  
  ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ปริญญาโท
  วิศวกรรมโทรคมนาคม
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  35 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  อาจารย์พิเศษ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ฝ่ายผลิต, วิศวกร, QA 17 มี.ค. 2557
  จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน : 0  
  ป.ตรี คโนโลยีโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  ปวส
  อิเล็กทรอนิกส์
  วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
  28 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Engineer 28 ม.ค. 2557
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 20,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร
  ปวส
  อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
  31 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  project engineer