ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
RESUME
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : อาจารย์ประจำ, นักวิจัย 28 ก.ค. 2561
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 0  
  ปริญญาโท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ปริญญาตรี
  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  28 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  อาจารย์ประจำ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : อาจาร์ย/วิชาการ 14 ก.ค. 2561
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 0  
  ปริญญาเอก Information Technology (International School) มหาวิทยาลัยเทคโนโยยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ปริญญาโท
  Information Technology
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  51 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกรคอมพิวเตอร์, Programmer, System Enginering 21 เม.ย. 2561
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 25,000  
  ปริญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  มัธยมศึกษา
  วิทย์ฯ-คณิตฯ
  โรงเรียนตรังวิทยา
  26 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Programmer, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : อาจารย์, วิศวกรคอมพิวเตอร์, วิศวกรไฟฟ้า 3 พ.ย. 2560
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 35,000  
  ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า (สาขาย่อย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  ปริญญาโท
  เทคโนโลยีสารสนเทศ
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  46 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Software Engineer, อาจารย์พิเศษ, อาจารย์พิเศษ
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Programmer, IT 6 เม.ย. 2560
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 25,000  
  ปริญญาตรี วิศกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  24 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Programmer 9 มี.ค. 2560
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 0  
  มหาวิทยาลัย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  ระดับมัธยมศึกษา
  วิทย์-คณิต
  นวมินทราชินูทิศ บดินเดชา
  24 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Android Developer 14 ก.พ. 2560
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 20  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  มัธยมต้น-ปลาย
  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
  2019 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ : 
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : System Engineer, Project Engineer, Computer Engineer 11 พ.ย. 2559
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 17,500  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย –ญี่ปุ่น
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
  สาขาไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
  โรงเรียนเทคโนโลยีพิชญบัญฑิต
  2019 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน system engineer, นักศึกษาช่วยงานห้องสมุด,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : PLC Programmer, VB.NET Programmer, embedded 6 พ.ย. 2559
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 20,000  
  อุดมศึกษา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  อาชีวะศึกษา
  ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพฯ
  24 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Network Engineer 21 ส.ค. 2559
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 18,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  มัธยมศึกษา
  วิทย์-คณิต
  โรงเรียนกุฉินารายณ์
  25 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาสหกิจศึกษา
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, เขียนเเบบ catia เเละ autocad, ตรวจสอบชิ้นส่วนเเต่ล่ะชิ้น ผ่านการใช้งานหรือไม่ 17 ส.ค. 2559
  จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน : 20,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  ม.6
  วิทย์-คณิต
  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
  25 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : IT Support, Engineer 22 ม.ค. 2559
  จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน : 17,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  มัธยมศึกษา
  วิทย์-คณิต
  โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
  28 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  IT, Webmaster
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Design Enginee, QA Engineer, Test Engineer 27 ส.ค. 2558
  จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน : 15,000  
  อุดมศึกษา วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  มัธยมศึกษาปีที่ 6
  วิทย์-คณิต
  โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร
  26 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น, ธุรการทั่วไป, จัดซื้อและประสานงาน 22 มิ.ย. 2558
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 25  
  อนุปริญญา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยพนิชยการอินทราชัย
  29 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการทั่วไป, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Line Control, Operator 27 พ.ค. 2558
  จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน : 9,000  
  อนุปริญญา คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีวีรพัฒ์
  36 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Operator, Operator
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Prgrammer Vb.net asp.net dev, Programmer Android dev 24 เม.ย. 2558
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 19,000  
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  ปวส
  เทคโนโลยีสารสนเทศ
  เทคโนโลยีภาคตะวันออก อี เทค
  28 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ทดลองงาน,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เขียนแบบ / CATIA / Design, network, Research and development 27 ม.ค. 2558
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 15,000  
  ปริญญาตรี วิศวคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  28 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Software tester, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Programer, IT support 21 พ.ย. 2557
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 20,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  26 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : อาจารย์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 12 พ.ย. 2557
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 29,000  
  ป.เอก วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ส.เทคโนพระจอมลาดกระบัง
  ป.โท
  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  ส.เทคโนพระจอมลาดกระบัง
  35 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  it & technical support
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ 8 พ.ค. 2557
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 0  
  ปริญญามหาบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาบัณฑิต
  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
  ศิลปากร
  30 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยสอน