ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
RESUME
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Product Engineer, Service Engineer, Mechanical Engineer 15 ก.ย. 2557
  จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน : 25  
  bachelor degree Agricultural Engineering KMITL
  31 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineer, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : site engineer, estimate engineer, project engineer 29 เม.ย. 2557
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 18,000  
  มหาวิทยาลัย วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มัธยมศึกษา
  วิทย์-คณิต
  โรงเรียนสารวิทยา
  31 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกรเครื่องกล, วิศวกรควบคุมการผลิต/วิศวกรโรงงาน, วิศวกรจัดซื้อ 28 มี.ค. 2562
  จังหวัด :  ต่างประเทศ เงินเดือน : 19,000  
  ปริญญาตรี เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนร
  24 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกร, เขียนแบบ, ธุรการ 26 ก.ย. 2558
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 15,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  2020 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  เขียนแบบ, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : หัวหน้างานฝ่ายผลิต, QA, QC 20 ก.ย. 2558
  จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน : 13,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  มัธยมปลาย
  วิทย์-คณิต
  โรงเรียนพิมายวิทยา
  27 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ฝ่ายผลิต, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกรเครื่องกล, วิศวกรออกแบบ, วิศวกรซ่อมบำรุง 9 ก.พ. 2558
  จังหวัด :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เงินเดือน : 19,000  
  ปริญาตรี เครื่องจักรกลเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  มัธยมศึกษา
  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
  28 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรเครื่องกล, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกร, เจ้าหน้าที่ผลิต 9 มิ.ย. 2557
  จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน : 18,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  30 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  โฟร์แมน,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกร, วิศวกร 4 พ.ค. 2556
  จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน : 15,000  
  ป.ตรี วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  ม.ปลาย
  วิทย์ - คณิต
  โรงเรียนพิมายวิทยา
  31 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกร 22 มี.ค. 2556
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 18,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมเกษตร เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
  29 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ : 
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกร 18 ก.พ. 2556
  จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน : 17  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  -
  โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
  31 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยวิศวกร
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกร, เขียนแบบ 25 ม.ค. 2556
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 17  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมเกษตร ม.เกษตาศาสตร์ กำแพงแสน
  29 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ,