ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
RESUME
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : นักเคมี, เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม, ผู้ช่วยนักวิจัย 25 มิ.ย. 2562
  จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน : 13  
  อุดมการศึกษา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  23 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ฝ่ายบุคคล, ธุรการ, อื่นๆ 22 ม.ค. 2561
  จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน : 16,000  
  ป.ตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาลัยธนบุรี
  ปวส.
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี
  24 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Superviser, เจ้าหน้าที่ธุรการ, เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม, ธุรการทั่วไป,สิ่งแวดล้อม, เจ้าหน้าที่ประจำห้องlab 21 ส.ค. 2559
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 15,000  
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วิทย์-คณิต
  โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
  2020 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : นักวิจัย, นักวิทยาศาสตร์, เจ้าหน้าที่ควบคุมคูณภาพ 7 มี.ค. 2559
  จังหวัด :  ต่างประเทศ เงินเดือน : 20  
  ปริญญาโท จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ปริญญาตรี
  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  29 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม, ควบคุมการผลิต QC, ธุรการ 14 ต.ค. 2558
  จังหวัด :  ต่างประเทศ เงินเดือน : 0  
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  27 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม 7 ก.ค. 2558
  จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน : 16,000  
  ปริญญาตรี อนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  27 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม, เจ้าหน้าที่ ISO 25 พ.ค. 2558
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 30  
  ปริญญาตรี สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  28 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม/เจ้าหน้าที่ ISO,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ธุรการ/ประสานงานทั่วไป, ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/แรงงาน, เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 22 ม.ค. 2558
  จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน : 13,000  
  ปริญาตรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
  มัธยมศึกษา
  วิทย์-คณิต
  โรงเรียนวังโป่งศึกษา
  27 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  -, -, -
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ผู้ประสานงาน, engineer 11 ม.ค. 2558
  จังหวัด :  ต่างประเทศ เงินเดือน : 40,000  
  ปริญญาโท เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล
  ปริญญาตรี
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  39 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักวิชาการเกษตร,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ฝ่ายผลิต, ทั่วไป, แพคงาน 19 ก.ย. 2557
  จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน : 9,500  
  ขั้นพื้นฐาน ขั้้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองวัวซอพิยาคม
  2020 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ฝ่ายผลิตทั่วไป, ฝ่ายผลิต,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ธรุการประสานงานทั่วไป, ธรุการฝ่ายขาย, QA-QC 24 มิ.ย. 2557
  จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน : 14,000  
  ปริญาตรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
  ม.6
  วิทย์-คณิต
  โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา
  27 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่สิ่งเเวดล้อม 26 เม.ย. 2557
  จังหวัด :  ภาคกลาง เงินเดือน : 18,000  
  ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนเเก่น วิทยาเขตหนองคาย
  28 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ : 
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม, นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 24 พ.ค. 2556
  จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน : 15,000  
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  มัธยมศึกษา
  วิทย์ - คณิต
  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2
  28 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่วิจัยและงานวารสาร, เจ้าหน้าที่บริการวิชาการและสนับสนุนศูนย์เชี่ยวชาญ COE-ISI 13 ธ.ค. 2561
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 0  
  ปริญญาโท Environmental Engineering and management สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
  ปริญญาตรี
  จุลชีววิทยา
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  29 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักเขียน, ผู้ช่วยนักวิจัย
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : export/shipping, marketing coordinator 29 มิ.ย. 2560
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 25,000  
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์
  33 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  export document,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่สิ่งเเวดล้อม iso, iso 7 มิ.ย. 2560
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 15,000  
  ปริญาตรี การจัดการทรัพยากรดินเเละสิ่งเเวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  24 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : อาจารย์ คณะบริหาร, เศรษศาสตร์, logistics, สิ่งแวดล้อม 5 พ.ค. 2560
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 0  
  ปริญญาเอก Environmental resource and studies ม.มหิดล
  ปริญญาโท
  การตลาด-การเงิน
  ธรรมศาสตร์
  54 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ : 
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ฝ่ายผลิต, QC 9 ก.พ. 2560
  จังหวัด :  ภาคตะวันออก เงินเดือน : 10,000  
  มัธยมศึกษาตอนต้น วิทย์ โชคเพชรพิทยาคม
  2020 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยหัวหน้า,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม, เจ้าหน้าที่ห้องแล็ป 6 ก.ค. 2559
  จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน : 13,000  
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  2020 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องแล็ป, หน่วยงานรัฐ, ฝ่ายผลิต 14 มิ.ย. 2559
  จังหวัด :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เงินเดือน : 14,000  
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  ม. 6
  วิทย์-คณิต
  โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
  25 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,