ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
RESUME
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Web Programmer, Programmer 16 ม.ค. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 0  
  Bachelor's degree Mathematics University of Hertfordshire
  35 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Software developer, Assistant manager
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Admin Officer, IT Support 22 ก.พ. 2561
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 16  
  ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  ปวช.
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
  24 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Customer support,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : พนักงานทั่วไป 13 ส.ค. 2560
  จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน : 11  
  มัธยมตอนปลาย วิื-คณิต ร.ร ดงเย็นวิทยาคม
  23 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ผสมตัวยา
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่ห้อง Lab ตรวจคุณภาพอาหาร, QC,QA, เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต 18 ก.ย. 2559
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 13,000  
  ปริญญาตรี ชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  มัธยมศึกษาปีที่ 6
  วิทย์-คณิต
  มัธยมโพนเพ็ก
  26 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ Lab แผนก Microbiology Laboratory, ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (น้ำและอากาศ),
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : QC, QA, วิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 19 ส.ค. 2559
  จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน : 1,500  
  ปริญญาตรี ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  โรงเรียนจุนวิทยาคม
  30 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  พี่เลี้ยงเด็กพิการ, พี่เลี้ยงเด็กพิการ, พี่เลี้ยงเด็กพิการ
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา, เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 18 ส.ค. 2559
  จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน : 15,000  
  ป.ตรี ชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ม.6
  วิทย์-คณิต
  โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
  27 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : นักเคมี, งานในห้อง Lab, นักวิจัย 22 ก.ค. 2559
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 16,000  
  ปริญญาตรี เคมี ราชภัฏสวนสุนันทา
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วิทย์ คณิต
  โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
  27 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักเคมี, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO, วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา 13 ก.ค. 2559
  จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน : 20  
  ปริญญาตรี ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
  26 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : นักวิทยาศาสตร์, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์เคมี, พนักงานฝ่ายผลิต 23 มิ.ย. 2559
  จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน : 16,000  
  ปริญญาตรี เคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วิทย์-คณิต
  โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
  26 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ธุรการ/ประสานงานทั่วไป, Engineering, QA/QC 15 มิ.ย. 2559
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 15  
  ปริญญาตรี ฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  มัธยมศึกษา
  วิทย์-คณิต
  โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
  26 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงาน 7-Eleven, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : งานประจำห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา, งานเอกสาร, ฝ่ายควบคุมคุณภาพโรวงาน QC หรือQA 29 พ.ค. 2559
  จังหวัด :  ลพบุรี เงินเดือน : 15,000  
  ปริญญาตรี ชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
  25 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Lab (QA,QC,IPC), Reserch&Development, merchandiser 21 ก.ค. 2558
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 16,000  
  ปริญญาตรี เคมีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  มัธยมปลาย
  วิทย์-คณิต
  โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
  27 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  QA, QC&IPC Lab, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : โปรแกรมเมอร์ 19 มิ.ย. 2558
  จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน : 15,000  
  ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วิทย์-คณิต
  โรงเรียนเสลภูมิ
  27 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ : 
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Engineer 29 พ.ค. 2558
  จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน : 18,000  
  ปริญญาตรี ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัชเทพสตรี ลพบุรี
  28 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Supervisor
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : งานด้านวิทยาศาสตร์, QA/QC 24 เม.ย. 2558
  จังหวัด :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เงินเดือน : 18,000  
  ปริญญาตรี ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  28 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Assistance To CEO,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Supervisor 22 เม.ย. 2558
  จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน : 15,000  
  ปริญญาตรี ชีววิทยา (Biology) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  มัธยมศึกษา
  วิทย์-คณิต
  โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม
  28 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ : 
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : อาจารย์ประจำสอนคณิตศาสตร์/สถิติ 19 มี.ค. 2558
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 30  
  ปริญญาเอก คณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจอมเกล้าธนบุรี
  ปริญญาโท
  คณิตศาสตร์ประยุกต์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจอมเกล้าธนบุรี
  33 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  teaching assistant
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : นักเคมี 25 ก.พ. 2558
  จังหวัด :  ภาคกลาง เงินเดือน : 17,000  
  ปริญญาตรี เคมี มหาวิทยาลัยทักษิณ
  2020 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ : 
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 28 ม.ค. 2558
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 12,000  
  ปริญญาตรี ชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วิทย์-คณิต
  โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
  28 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : อาจารย์ สอนคอมพิวเตอร์ 23 ม.ค. 2558
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 25,000  
  ปริญญาโท การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.สงขลานครินทร์
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพครุ
  การสอน
  ม.หาดใหญ่
  35 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  อาจารย์ประจำสาขา/ผู้ช่วยงานวิจัย