ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
RESUME
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Export Sales, Sales, Marketing, Customer Service, Buyer, Sourcing, Purchasing 14 ม.ค. 2563
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 54,000  
  Second Year of Bachelor of Science Science University of Rajasthan, India
  Certificate
  Electronics
  Gulshan Instiute
  55 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Export Marketing Manager, Sales and Marketing, Overseas Manager
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ฝ่ายผลิต, QC, QA 26 ก.ย. 2562
  จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน : 12,000  
  มัธยมศึกษา ศิลป์-คหหรรม โรงเรียนภาชี
  32 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Inspection, QC, -
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : นักวิทยาศาสตร์การกีฬา, ครูผู้ฝึกสอน, เจ้าหน้าที่ทั่วไป 16 ก.ค. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 18  
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  มัธยมศึกษา
  วิทย์ - คณิต
  โรงเรียนเสิงสาง
  23 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Fitness Instructor, ครูผู้ฝึกสอน,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ฝ่ายผลิต 22 มิ.ย. 2562
  จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน : 9  
  มัธยมปลาย ศิลป์ภาษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒการสระบุรี
  มัธยมต้น
  โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา
  22 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  แมชชีน
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : พนักงานบริษัท 25 พ.ค. 2562
  จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน : 0  
  มัธยมต้น คณิต/วิทย์ รร.บ้านสำโรงตาเจ็น
  23 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานประจำ
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : พนักงานฝ่ายผลิต 12 ธ.ค. 2561
  จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน : 10,000  
  ม.6 สายวิทย์ คณิต ยางชุมน้อยพิทยาคม
  -520 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่าง
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ฝ่ายผลิต 15 ก.ย. 2561
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 9,500  
  ม.ปลาย วิทย์-คณิต โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม
  ม.ต้น
  โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม
  2020 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  PD.
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : หัวหน้างาน 16 ก.ค. 2561
  จังหวัด :  ภาคกลาง เงินเดือน : 18,000  
  ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  ไฟฟ้ากำลัง
  วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
  26 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Technician
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : นักวิชาการ 26 พ.ค. 2561
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 20,000  
  ปริญญาโท บริหารการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
  ปริญญาตรี
  การตลาด
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  32 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ลูกจ้างทำหน้าที่รับโทรศัพท์รายปี (Call Center) ทีมตรวจสอบข้อมูลและสนับสนุน, -, - 17 พ.ค. 2561
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 13,000  
  ปริญญาตรี ชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  -
  โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม
  25 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ประชาสัมพันธ์,ที่ปรึกษาให้คำแนะนำเรื่องการทำฟันทุกกรณี, นักศึกษาฝึกงาน, -
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Marketing, HR, Logistic 28 เม.ย. 2561
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 18,000  
  ปริญญาตรี International Business Management Thai-Nichi Institute of Technology
  มัธยม
  Math-English
  Saint-Joseph Bangna School
  25 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Trainee, -, -
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : พนักงานฝ่ายผลิต 3 ก.พ. 2561
  จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน : 9,500  
  ประกาศณียบัตรวิชาชีพ คอมพิวเตธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
  มัธยมศึกษาตอนต้น
  วิทย์-คณิต
  โรงเรียนบ้านลาดกระทิง
  27 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ฝ่ายผลิต
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : พ่นสี, พ่นสีRobot, Leader 12 ม.ค. 2561
  จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน : 0  
  มัธยมต้น สามัญ ร.ร.บ้านสวายสอ(ประชาบรูณะ)
  26 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  2ปีแรกตำแหน่งLeader 3ปีหลังได้เลื่อนตำแหน่งstaff, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Marketing and Sales, HRD, Logistic 8 ม.ค. 2561
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 20,000  
  ปริญญาตรี การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น
  มัธยมปลาย
  คณิต - อังกฤษ
  โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
  2 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน แผนก sales and marketing, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : งานโรงงาน, ร้านอาหาร, งานบริษัท 24 ส.ค. 2560
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 12,000  
  มัธยมศึกษา - ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์
  23 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Materail cotrol officer, Oversease officer, Production 30 พ.ค. 2560
  จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน : 17,000  
  ปริญญาตรี การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  25 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกรเครื่องกล, วิศวกรรเขียนแบบ 31 มี.ค. 2560
  จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน : 18,000  
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลังอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  26 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรเขียนแบบ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ฝ่ายผลิต 27 มี.ค. 2560
  จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน : 15,000  
  มัธยมศึกษาตอนปลาย วิทย์-คณิต โรงเรียนลำปาววิทยาคม
  22 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ฝ่ายผลิต
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : พนักงานขับรถผู้บริหาร, พนักงานขับรถ, พนักงานรับส่งเอกสาร 24 ม.ค. 2560
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 15  
  มัธยมศึกษาปีที่6 เกษตรกรรม ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน กรุงเทพมหานคร เขต 4
  43 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ควบคุมฝ่ายผลิต, ตรวจสอบคุณภาพ, ช่างเทคนิด 17 ธ.ค. 2559
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 15,000  
  วิทยาศาสตร์บัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  เครื่องกล
  วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
  31 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Ie, หัวหนัาควมคุมฝ่ายผลิต,