ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
RESUME
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : พนักงานประจำสำนักงาน, พนังงานคลังสินค้า, เจ้าหนเ้าที่ธุรการ 21 พ.ย. 2557
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 11,000  
  ปริญญาตรี ภูมิศาสตร์ ม.บรูพา
  ม.ุ6
  ศิลป์-ภาษา
  สาธิต ม.บรูพา
  29 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงาน, พนักงานร้าน,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : opertor 10 พ.ค. 2562
  จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน : 14,000  
  ปริญญาตรี ภูมิสารสนเทศศาตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  มัธยมศึกษา
  วิทย์-คณิต
  บุรีรัมย์พิทยาคม
  1 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ : 
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : งานบริการวิชาการของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, ธุรการ/ประสานงานทั่วไป, ภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง 2 ก.พ. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 16,000  
  ปริญญาตรี ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  มัธยมศึกษา
  ืสายศิลป์
  โรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์
  23 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  คีย์ข้อมูลเด็กแรกเกิด, -, -
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วางแผนการผลิต, QA. Engineer, เจ้าหน้าที่แผนกขนส่งและควบคุมวัสดุ 6 มี.ค. 2561
  จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน : 15,000  
  ม.6 วิทย์ - คณิต โรงเรียนภูเขียว
  ป.ตรี
  ภูมิสารสนเทศ
  มหาวิทยาัยราชภัฏนครราชสีมา
  28 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่หมู่บ้านวิทยาศาสตร์, Planning (วางแผนการผลิต),
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (สนามบินดอนเมือง), การเงินหรือเวชระเบียน (รพ.), งานราชการ 5 พ.ย. 2560
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 13,000  
  ป.ตรี เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ มรภ.พระนคร
  ม.6
  ภาษาสังคม
  รร.สีกัน(วัฒนานันท์อุถัมภ์)
  27 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Reception/แคชเชียร์, ประชาสัมพันธ์/แคชเชียร์, ขายบัตรเครดิด/ดูแลลูกค้า
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงาน, เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต, พนักงานโรงงาน 15 ก.ค. 2560
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 27,000  
  ปริญญาตรี ภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  31 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ส่วนงานบริการ, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่การเรียนการสอน, เจ้าหน้าที่ประสานงาน 12 เม.ย. 2559
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 20,000  
  ปริญาโท ภูมิศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ปริญญาตรี
  ภูมิศาสตร์
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
  29 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  งาน จ้างเหมา, ทีมงาน
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : japanese/english/thai interpreter 26 มี.ค. 2559
  จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน : 40  
  ปริญญาตรี ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  27 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ล่ามภาษาญี่ปุ่น
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : AIS Customer Service (Full Time), AIS Call Center (Full Time) 22 มิ.ย. 2557
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 15,000  
  ปริญญาตรี GIS มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  มัธยมศึกษา
  วิทย์คณิต
  โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
  28 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขาย, พนักงานขาย
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : พนักงานฝ่ายบุคคล, พนักงานธุรการ 30 เม.ย. 2557
  จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน : 15,000  
  ปริญญา ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  ศิลป์-ภาษา
  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี
  28 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Recruitment Executive,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : พนักงานทั่วไป 28 ก.พ. 2557
  จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน : 12,000  
  ปริญญาตรี ภูมิศาสตร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา
  ม.6
  ศิลป์-คำนวน
  โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
  6 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานควบคุมสโตร์