ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
RESUME
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : นักแปลภาษา, นักข่าว, Video Editor 12 พ.ย. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 17,000  
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีมัลติมีเดีย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  อังกฤษ-ญี่ปุ่น
  บดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)2
  24 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Video editor, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ลายการผลิต 30 ก.ย. 2562
  จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน : 9,000  
  ปวช3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
  20 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ : 
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ 11 ส.ค. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 40,000  
  ปริญญาเอก วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ปริญญาโท
  Computer Information System
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  46 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา, ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพและประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ธุรการ,เลขานุการ,จัดซื้อ, ฝ่ายบุคคล,ธุรการประสานงานทั่วไป, IT Support,Web Developer 27 พ.ค. 2562
  จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน : 15,000  
  ป.ตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  ปวส.
  การพัฒนาเว็บเพจ
  วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
  27 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  เลขาวิศวะกร, นักศึกษาฝึกงาน, หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 23 พ.ค. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 18  
  ปริญญาตรี ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
  ปวส
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
  31 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขาย
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : IT Support, Developer, Software Tester 6 พ.ค. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 18,000  
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  23 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  เด็กฝึกงาน IT Support , Programmer, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ธุระการ, งานวิชาการ, software tester 22 ต.ค. 2561
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 1,800  
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
  มัธยมศึกษา
  อังกฤษ-จีน
  สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
  24 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : IT Support 24 ก.ย. 2561
  จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน : 15,000  
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  มัธยมศึกษา
  ศิลป์-คำนวน
  อัสสัมชัญศรีราชา
  28 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ : 
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Computer officer,บัญชี, พนักงานธุรการ Data control, เจ้าหน้าที่สารสนเทศ-IT-บัญชี 7 ส.ค. 2561
  จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน : 17,000  
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารรสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
  มัธยมศึกษาชั้นปีที่6
  วิทย์-คณิต
  โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา
  28 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Business Process Implement Staff (BPI), เจ้าหน้าที่ธุรการคอมพิวเตอร์, พนักงานpart time
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 2 มี.ค. 2561
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 18,000  
  ปริญญาตรี การประชาสัมพันธ์ ม.นเรศวร
  ปริญญาโท
  เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ม.นเรศวร
  38 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและวิชาการ
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : IT Support, Programmer 23 ก.พ. 2561
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 0  
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  27 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  java developer,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ไอที, ธุรการ, บุคคล 16 ม.ค. 2561
  จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน : 15,000  
  อุดมศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  อุดมศึกษา/เทียบเท่า
  เทคโนโลยีสารสนเทศ
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
  26 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานฝ่ายจัดซื้อ, นักศึกษาฝึกงาน,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Developer / Programmer, Leturer 15 ม.ค. 2561
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 22,000  
  อุดมศึกษา เทคโนโลยัสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  มัธยมศึกษา
  วิทย์-คณิต
  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
  25 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Exchange Student, Staff
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Web design, IT consult, Marketing Executive 15 ม.ค. 2561
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 18,000  
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  25 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , IT Marketing, นักศึกษาสหกิจ
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Database 8 ธ.ค. 2560
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 17,000  
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  24 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Database Developer
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Web Developer, Application Developer, IT Support 16 พ.ย. 2560
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 0  
  ปริญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  อังกฤษ-ญี่ปุ่น
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
  23 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : senior programmer, Full stack Developer, Back-End Web Developer 27 ต.ค. 2560
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 48,000  
  ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  โรงเรียนพญาเม็งราย
  31 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Development of Information Technology Systems, programmer, Freelance Developer
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : web programmer, IT support, Programmer 28 ส.ค. 2560
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 16,000  
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  คณิต-อังกฤษ
  โรงเรียนศรีวิกรม์
  25 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Marketing, Customer Support, IT Support 4 ก.ค. 2560
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 19,000  
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  มัธยมศึกษา
  ไทย-สังคม
  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนากร
  25 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : นักแปลภาษา/ล่าม/นักเขียน, Video composser, Graphic design 1 ก.ค. 2560
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 0  
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีมัลติมีเดีย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  25 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน Video composer, ,