ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
RESUME
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : นักวิทยาศาสตร์, วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์, ตรวจสอบคุณภาพ 16 ต.ค. 2559
  จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน : 15,000  
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  มัธยมตอนปลาย
  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  โคกสำโรงวิทยา
  26 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานฝ่ายผลิต, พนักงานฝ่ายผลิต,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Quality assurance, Reserch and development, Laboratory 27 เม.ย. 2559
  จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน : 17  
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา
  มัธยมศึกษา
  วิทย์-คณิต
  โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม
  2020 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  QA staff, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Administrator ( Site ), Document Control, QA/QC Document 14 พ.ค. 2558
  จังหวัด :  ต่างประเทศ เงินเดือน : 40,000  
  Bachelor Degree Biotechnology Naresuan University
  31 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Plant Administrator, QC Technician Clerk, QA Document
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : R&D 6 ม.ค. 2559
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 25  
  ปริญญาโท เทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ปริญญาตรี
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  30 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ : 
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์, เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (นักเคมี/ผู้ช่วยนักเคมี), QA/QC 25 เม.ย. 2557
  จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน : 15,000  
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วิทย์ - คณิต
  โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
  28 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์(R&D), QC/QA 18 มี.ค. 2557
  จังหวัด :  ภาคกลาง เงินเดือน : 15,000  
  อุดมศึกษา เทคโนโลบีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  มัธยมศึกษา
  วิทย์-คณิต
  โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
  29 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักวิทยาศาสตร์,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Technical support, QA, QC 22 ม.ค. 2556
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 22,000  
  ปริญญาโท เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ปริญญาตรี
  ชีววิทยา
  มหาวิทยาลัยมหิดล
  32 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ,