ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
RESUME
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : งานประจำ 7 พ.ค. 2558
  จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน : 10,000  
  ปวส เทคนิคโลหะ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
  2020 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ : 
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกร, qc, - 14 มิ.ย. 2559
  จังหวัด :  ภาคกลาง เงินเดือน : 13,000  
  ป.ตรี วิศวกรรมเทคโนโลยีงานเชื่อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ปวส
  เทคนิคโลหะการ
  วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
  31 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  -, -, -
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ช่างเทคนิค 6 เม.ย. 2559
  จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน : 0  
  อนุบริญญา ก่อสร้าง เทคนิคอุบล
  40 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ : 
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ควบคุมคุณภาพ 13 ม.ค. 2559
  จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน : 13,000  
  ปวส ช่างอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น
  -504 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Asst supervisor Quality
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Production Technician, QC Technician 26 ก.ค. 2557
  จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน : 10,000  
  ประกาศษนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างโลหะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  ประกาศษนียบัตรวิชาชีพ
  ช่างกลโรงงาน
  วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
  31 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Operater,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Production Technician, QC technician 26 ก.ค. 2557
  จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน : 10,000  
  ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาช่างโลหะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
  ช่างกลโรงงาน
  วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
  31 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Operator,