ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
RESUME
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : บรรณารักษ์, อาจารย์, ทรัพยากรบุคคล 31 ส.ค. 2562
  จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน : 26,000  
  ปริญญาโท บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  ปริญญาตรี
  สารสนเทศศึกษา
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  41 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  บรรณารักษ์, นักประชาสัมพันธ์, พนักงานปนะจำร้าน
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : อาจารย์ภาษาอังกฤษ 15 ก.พ. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 0  
  ปริญญาโท การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  ปริญญาตรี
  บัญชี
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  30 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : อาจารย์ประจำแผนกสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 10 ธ.ค. 2561
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 20,000  
  ปริญญาตรี Japanese and International Communication(日本語・国際コミュニケーション専攻) Reitaku University(麗澤大学)
  25 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Secretary to Japanese Lawyer
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Staff 28 พ.ย. 2561
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 20  
  ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  26 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Export Document Staff
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ordering center ของ ปตท., ธุรการ 7 ก.ค. 2561
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 15,000  
  ปริญญาตรี ภาษาไทย มหาวิทยลัยมหาสารคาม
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วิทย์-คณิต
  โรงเรียนกุฉินารายณ์
  25 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  คีย์ข้อมูลและประสานงานกัับลูกค้า, ตัดบัญชี
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : อาจารย์ภาษาอังกฤษ 24 พ.ค. 2561
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 35,000  
  ปริญญาโท ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  30 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยสอนภาษาไทย
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าบันทึกข้อมูล, อิเล็กทรอนิกส์, ธุรการ 20 พ.ค. 2561
  จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน : 14,000  
  ปริญญาตรี ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  26 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการ, Hight power,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Registrar Officer 16 ม.ค. 2561
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 35  
  ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  ปริญญาตรี
  Arts Business English
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  29 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักพัฒนาการศึกษา
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ผู้จัดการ, นักแปล, ล่าม 4 ม.ค. 2561
  จังหวัด :  ต่างประเทศ เงินเดือน : 25,000  
  ปี3 ภาษาญี่ปุ่น หอการค้าไทย
  23 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์, เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม, ธุรการ 15 ธ.ค. 2560
  จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน : 15  
  ปริญญาตรี ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วิทย์-คณิต
  โรงเรียนวาปีปทุม
  24 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ลูกค้าสัมพันธ์, บรรณาธิการ (ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ), งานผลิตและบริการสื่อ (จิตอาสา)
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : แอดมิน, เซลล์ โค, ประสานงาน 19 ต.ค. 2560
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 27  
  ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  มัธยมศึกษา
  ศิลป์(อังกฤษ-ญี่ปุ่น)
  โรงเรียนราชินี
  25 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น 27 ก.ค. 2560
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 25,000  
  ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยพายัพ
  มัธยมปลาย
  ศิลป์คำนวณ
  โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
  40 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  อาจารย์พิเศษภาษาญี่ปุ่น
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : นักแปลภาษา (ญี่ปุ่น - ไทย), เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานต่างประเทศ, เจ้าหน้าที่ติดต่อและประสานงานกับหัวหน้าญี่ปุ่น 23 มิ.ย. 2560
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 18,000  
  อุดมศึกษา บริหารธุรกิจญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  มัธยมศึกษา
  ศิลป์-คำนวณ
  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
  24 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ตรวจสอบคุณภาพงาน(Qc), ฝ่ายผลิต, Qa office 24 พ.ค. 2560
  จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน : 9  
  ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
  -518 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ฝ่ายผลิต, Qc, Qc
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ล่าม, เลขา, ผู้ประสานงาน 12 พ.ค. 2560
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 22,000  
  ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  ภาษาญี่ปุ่น
  บางพลีราษฏร์บำรุง
  25 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เขียนบทความ คอลัมนิส, ประสานงาน ธุรการ, ภาษาญี่ปุ่น 5 พ.ค. 2560
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 15,000  
  ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  26 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : อาจารย์ประจำแผนกภาษาอังกฤษ 22 มี.ค. 2560
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 32,000  
  ปริญญาเอก ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ปริญญาโท
  ภาษาศาสตร์ประยุกต์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  36 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคคล (วิทยากรภายใน)
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่สำนักงาน, เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 27 ก.พ. 2560
  จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน : 0  
  ปริญญาตรี อังกฤษธุรกิจ St.Theresa International College
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  สายศิลป์-คำนวณ
  โรงเรียนดาราสมุทร
  21 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Staff buyer, Human Resource
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Sales Executive, Oversea coordinator, Import-Export 26 ก.พ. 2560
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 35,000  
  ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษเพื่อการสือสารสากล มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิอยุธยา ศูนย์หันตรา
  มัธยมปลาย
  โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
  34 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sales Executive, Sales coordinator, Customer Service
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่ธุรการ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ, QA 15 ก.พ. 2560
  จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน : 12,000  
  ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
  ปวช.3
  การขาย
  วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง
  25 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานจัดเรียง, พนักงานต้อนรับสปา,