ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
RESUME
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : อาจารย์ภาควิชาCDของTNI, อาจารย์ภาควิชาDCของTNI 19 ก.พ. 2563
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 22,000  
  ปริญญาโท การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ปริญญาตรี
  การสื่อสารแบรนด์
  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
  30 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่หลักสูตรบัณฑิตศึกษา, ฝึกงาน
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Junior SAP Basis, Helpdesk, Service desk 31 ต.ค. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 170,000  
  ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
  30 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Junior Sap Basis, Helpdesk shift Supervisor, Helpdesk
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ขายและการตลาด, จัดซื้อ, บุคคล 8 ต.ค. 2561
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 50,000  
  ปริญญา การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
  49 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : อาจารย์พิเศษ 15 ส.ค. 2561
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 0  
  ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
  ปริญญาโท
  บริหารธุรกิจ
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  2020 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  vice president
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Marketing, จัดซื้อ, Service 12 มี.ค. 2561
  จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน : 15  
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจญี่ปุ่น(แขนงการตลาด) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  มัธยมศึกษาปีที่6
  ศิลป์ภาษาญี่ปุ่น
  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
  25 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ 2 พ.ย. 2560
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 0  
  ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปริญญาตรี
  การตลาด
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  55 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  รองผู้อำนวยการ
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่การตลาด, เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย, เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 13 พ.ค. 2560
  จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน : 25,000  
  ปริญญาตรี การขายและการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
  ปวส.
  การขายและการตลาด
  เทคนิคกำแพงเพชร
  36 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าหน่วย, พนักงานการตลาด,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Admin Coordinator, marketing 14 มี.ค. 2560
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 20,000  
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  2020 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  intrenship, ผู้ช่วยวิทยากร
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ผู้ช่วยผู้จัดการ, พนักงานขาย, พนักงานการตลาด 10 มี.ค. 2560
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 36,000  
  ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  มัธยมศึกษา
  โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
  31 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยผู้จัดการ, ผู้ช่วยผู้จัดการ, บาริตต้า
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Warehouse & Dalivery 3 มี.ค. 2560
  จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน : 11,000  
  ปวส ช่างยนต์ โรงเรียนไทยโปลี เทคนิคจันทบุรี
  ปวช
  การตลาด
  โรงเรียนไทยโปลี เทคนิคจันทบุรี
  32 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ข้อมูลฝ่ายผลิต
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : การตลาด 9 ก.พ. 2560
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 18,000  
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  25 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ : 
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : SALES & MARKETING 11 ธ.ค. 2559
  จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน : 75,000  
  อุดมศึกษา วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  วิทยาลัย
  การตลาด
  กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
  46 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Assistant General Manager
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เซลล์ / ฝ่ายขาย, ธุรการ, การตลาด / จัดซื้อ 7 ก.ย. 2559
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 20,000  
  ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  อนุปริญาตรี
  คอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ
  เทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
  35 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Admin, ธุรการ, customerservice
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ฝ่ายผลิต 21 ส.ค. 2559
  จังหวัด :  นครปฐม เงินเดือน : 9,500  
  มัธยมศึกษาปีที่3 คอมพิวเตอร์การตลาด โรงเรียนพิชัย
  25 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  แคดดี้
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : callcenter, ควบคุมคุณภาพ, ประสานงานขาย 30 มิ.ย. 2559
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 12  
  อุดมศึกษา การตลาด ม.รามคำแหง
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วิทย์-คณิต
  ร.ร เลิงนกทา
  37 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ธุรการประชาสัมพันธ์, การตลาด 18 มิ.ย. 2559
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 15,000  
  มหาวิทยาลัย การตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มัธยมปลาย
  สายศิลป์คำนวณ
  โรงเรียนเซนต์หลุยส์
  3 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขายบัตรเครดิต,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : PR 2 มิ.ย. 2559
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 12,000  
  ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  26 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ : 
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : บัญชี, การตลาด, ธุรการ 24 เม.ย. 2559
  จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน : 17,000  
  ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยสยาม
  ปวส.
  การตลาด
  พณิชยการเชตุพน
  3 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการฝ่ายวิศวกรรม/เจ้าหน้าที่สโตร์, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ประสานงาน, งานบริการ 18 เม.ย. 2559
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 16,000  
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  มัธยมศึกษา
  อังกฤษ-ญี่ปุ่น
  บางปะกอกวิทยาคม
  25 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่การตลาด, เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย, เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 21 ก.พ. 2559
  จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน : 15,000  
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจญี่ปุ่น(การตลาด) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  อังกฤษ-ญี่ปุ่น
  โรงเรียนศรีราชา
  26 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานบริการลูกค้า, ,