ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
RESUME
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : การตลาด, การคลัง, ธุรการ 29 ก.ค. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 15,000  
  ปริญญาตรี แขนงการตลาด สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  มัธยมศึกษาปีที่ 6
  ภาษาญี่ปุ่น
  โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒
  23 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ธุรการ, ฝ่ายบุคคล, ประสานงานทั่วไป 6 เม.ย. 2562
  จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน : 15  
  ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วิทย์-คณิต
  โรงเรียนท่าสงครามวิทยา
  23 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ฝ่ายการตลาด, นักแปลภาษา, ฝ่ายบุคคล 26 มี.ค. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 0  
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  มัธยมศึกษาปีที่ 6
  วิทย์-คณิต
  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
  22 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  เด็กฝึกงาน, พนักงานนอกเวลา,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : การตลาด, Logistic, HR 3 ม.ค. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 20,000  
  ปริญญาตรี การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  คณิต อังกฤษ
  โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
  2019 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sales Coordinator, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Instructor for Business Administration Faculty, Manager for Academic Service Department 18 ธ.ค. 2561
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 30,000  
  Master degree Marketing Ramkhamhaeng University
  Master degree
  Human Resource Development
  National Institute of Development Administration (NIDA)
  49 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Assistant Marketing Manager for BSC Cosmetology brand, Manager of Academic Service Center
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : พนักงานขายต่างประเทศ, นักวิจัยหรือทำงานเกี่ยวกับวรสารงานวิจัย, งานจัดหาต่างประเทศ (Global Sourcing) 17 ธ.ค. 2561
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 60  
  ปริญญาโท การบริหารการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  ปริญญาโท
  เคมี
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  45 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Marketing Executive, Senior Sales Executive, Assistant Sales Manager
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Sale coordinator, Purchasing Staff, HR/DCC/Planning Staff 9 พ.ย. 2561
  จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน : 18,000  
  Bachelor degree Management Rajabhat Rajanagarindra University
  High Vocational
  Business Computer
  Jomtien Business Administration Collage
  27 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  HR&GA Officer, Document Controller for Personnel, Financial and Administration Group,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ, เจ้าหน้าที่ธุรการ, - 22 ต.ค. 2561
  จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน : 15,000  
  ปริญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
  ปวส.
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลน
  25 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานธุรการ, พนักงานฝ่ายผลิต,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Site Secetary, Site Accounting Officer, ธุรการ/บัญชี/การเงิน/บุคคล 19 ต.ค. 2561
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 0  
  ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรณ์มนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
  ปวส.
  ธุรกิจสถานพยาบาล
  พณิชยการสุโขทัย
  33 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  เลขานุการ, ที่ปรึกษา, ผู้จัดการโครงการ
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : sale, sale support, intrepreter 7 ต.ค. 2561
  จังหวัด :  ต่างประเทศ เงินเดือน : 30,000  
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยี ไทย ญี่ปุ่น
  มัธยมศึกษา
  ศิลป์ สังคม
  หนองชุมแสงวิทยา
  24 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  marketing sale, part time staff, INTERNSHIP
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ 13 ก.ค. 2561
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 2,700  
  ปริญญาโท การจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  ปริญญาตรี
  การจัดการธุรกิจ
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  31 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ/ รองผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ศูนย์การแพทย์ฯ
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (recruitment), เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (อื่นๆ) 22 มิ.ย. 2561
  จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน : 17,000  
  ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  มัธยมปลาย
  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
  26 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Leader HRM,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ, เจ้าหน้าที่บริการวิชาการและสนับสนุนศูนย์เชี่ยวชาญ COE-ISI 13 มิ.ย. 2561
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 30,000  
  ปริญญาโท การบริหารทั่วไป ม.รามคำแหง
  ปริญญาตรี
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  47 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  อาจารย์, ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัย, หัวหน้าแผนกสารสนเทศ
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, เจ้าหน้าที่ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน, เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง 18 พ.ค. 2561
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 20,000  
  ปริญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  ปวส.
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  โรงเรียนเกษมโปลีเทคนิค
  46 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : บุคคล/ฝึกอบรม, จัดชื้อ/ธุรการ/ประสานงาน, การตลาด 10 มี.ค. 2561
  จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน : 18  
  ปริญญาตรี การบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมสมุทรปราการ
  27 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ตำแหน่งเลขานุการ หน่วยงาน (แผนกบริหารงานบุคคคลและธุรการ), ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน, งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 6 มี.ค. 2561
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 18,000  
  ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ(การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  มัธยมปลาย
  ศิลป์-คำนวณ
  เซนต์โยเซฟระยอง
  32 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการและสินเชื่อ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : อาจารย์ประจำ แผนกภาษาอังกฤษ, Secretary 6 มี.ค. 2561
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 0  
  ปริญญาโท Marketing Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
  ปริญญาตรี
  International Management
  Ritsumeikan Asia Pacific University
  27 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  TV Host,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Japanese interpreter, Chinese interpreter, Sale executive 20 ก.พ. 2561
  จังหวัด :  ต่างประเทศ เงินเดือน : 25,000  
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  มัธยมศึกษา
  สังคม
  หนองชุมแสงวิทยา
  24 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน, พนักงาน part-time,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : shipping, นำเข้า-ส่งออก, โลจีสติกส์ 1 ก.พ. 2561
  จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน : 16  
  ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  25 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Purchase-import, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : จัดซื้อ, ธุรการ, ประสานงานทั่วไป 23 ม.ค. 2561
  จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน : 10,000  
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วิทย์-คณิต
  วังหลวงวิทยาคม
  25 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  QC, ,