ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
RESUME
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ช่างเขียนแบบ, ออกแบบภายใน, ตามสายอาชีพ 27 มี.ค. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 16,500  
  อนุปริญญา ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
  ปวช
  ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
  วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
  23 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : อาจารย์ประจำ, อาจารย์พิเศษ, นักวิชาการ 14 ม.ค. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 55,000  
  สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ศิลปมหาบัณฑิต
  ออกแบบนิเทศศิลป์
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
  44 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  อาจารย์อาวุโส, วิทยากร, อาจารย์พิเศษ, อาจารย์พิเศษ
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : นักออกแบบสถาปัตยกรรม, พนักงานชั่วคราว กะกลางคืน 31 ส.ค. 2560
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 0  
  มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
  24 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : โฟร์แมนโครงสร้างและสถาปัตย์ 21 ม.ค. 2563
  จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน : 27,000  
  มัธยมต้น เลือกเสรี ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
  สถาปัตยกรรม
  ไทยวิจิตรศิลป
  0 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  โฟร์แมนโครงสร้างและสถาปัตย
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ฝ่ายผลิต, ออกแบบ 8 ต.ค. 2559
  จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน : 15,000  
  ปวส สถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
  ปวช
  สถาปัตยกรรม
  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
  28 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Product design, foreman 27 พ.ค. 2559
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 15,000  
  ป.ตรี ออกแบบผลิตภัณฑ์ ราชมงคลพระนคร
  มัธยม
  ศิลป์-คำนวน
  โยธินบูรณะ
  28 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  สถาปนิก/เขียนแบบ, Foreman
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : การขาย, ดีไซน์เนอร์/มันฑนากร, ควบคุมการผลิต 24 ก.ค. 2558
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 14,000  
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวส (อนุปริญญา) ออกแบบตกแต่งภายใน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
  ประกาศนียบัตร ปวช
  ออกแบบตกแต่งภายใน
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
  26 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  เขียนแบบ, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : งานประจำ, ชั่วคราว พาร์ทาม 9 มิ.ย. 2558
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 9,000  
  ปวช ออกแบบ ไทยวิจิตรศิลป
  2020 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ฝ่ายผลิต,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ก่อสร้าง/คุมงาน/ออกแแบบ 1 พ.ค. 2558
  จังหวัด :  ต่างประเทศ เงินเดือน : 0  
  ปริญญาตรี เทคโนโลยี ภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยราชมงคล
  ม.6
  วิทย์คณิต
  เทพศิริน นนทบุรี
  33 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ : 
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : สถาปนิก (ควบคุมงานก่อสร้าง) 13 ม.ค. 2558
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 30  
  ป.ตรี สถาปัตยกรรมภายใน ม.มหาสารคาม
  30 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  สถาปนิก
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ผู้ช่วยจัดการ, เลขาณุการ 6 ก.ค. 2557
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 50,000  
  ปริญญาเอก สถาปัตญกรรม ธรรมศาสตร์
  21 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เขียนแบบ autocad 28 เม.ย. 2557
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 15,000  
  ปริญญาตรี ออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  28 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :