ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
RESUME
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน, เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 4 เม.ย. 2561
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 24  
  Master Degree Painting Visva-Bharati University,Santiniketan,India
  ปริญญาตรี
  ประยุกตศิลปศึกษา
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
  33 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  อาจารย์ประจำฯและหัวหน้าสาขาวิชาออกแบบแฟชั่น,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : animator, นักแปลนิยาย, graphic design 31 มี.ค. 2561
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 15,000  
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีมัลติมีเดีย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  23 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Overseas Officer and admin-secretary, Purchasing Engineer, Sales Coordinator/Sales Executive 9 ม.ค. 2560
  จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน : 25,000  
  ปริญญาตรี ภาษาอังกษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  มัธยมศึกษาปีที่ 6
  วิทย์-คณิต
  โรงเรียนการุ้งวิทยาคม
  32 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  เลขานุการ, Senior admin-Secretary, พนักงานต้อนรับ
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่ทางการศึกษา 10 ต.ค. 2559
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 16,000  
  ปริญญาตรี ปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  ศิลป์ ทั่วไป
  โรงเรียนลำปางกัลยาณี
  35 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ครู
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Coordinator, Officer 5 ส.ค. 2559
  จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน : 18,000  
  ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  26 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 13 พ.ค. 2559
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 30,000  
  กำลังศึกษา ปริญญาเอก เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาโท
  เทคโนโลยีการศึกษา
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  43 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักวิชาการ
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ออกแบบ, อาจารย์, โมชั่นกราฟฟิก 25 เม.ย. 2559
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 0  
  Master of Multimedia Design Multimedia design Swinburne University
  Bachelor of Design
  Graphic Design
  Swinburne University
  3 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Freelance Designer, Senior designer, Motion graphic designer
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เลขานุการ, ธุรการจัดซื้อ 21 ธ.ค. 2558
  จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน : 35,000  
  ปริญญาตรี การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  2020 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  เลขานุการ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : พนังงานฝ่ายผลิต 31 มี.ค. 2558
  จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน : 300  
  มัธทยมตอนปลาย ทั่วไป พุทโธภาวานาประชาสรรค์
  มัธทยมตอนต้น
  ทั่วไป
  พุทโธภาวานาแระชาสรรค์
  33 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนังงาน
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Graphic Designer 13 พ.ย. 2557
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 16,000  
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีมัลติมีเดีย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  26 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ : 
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Senior Graphic Designer, Designer 28 ต.ค. 2557
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 25,000  
  ปริญญาตรี ศิลปกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
  ปวส.
  ศิลปกรรม
  วิทยาลัยช่างศิลป ลาดกระบัง
  37 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Designer, Graphic Designer
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : บริการลูกค้า 27 ต.ค. 2557
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 0  
  ปริญญาตรี ออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  28 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ : 
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Jewelery Cad Designer, Cad Superviser 13 ก.พ. 2557
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 50,000  
  high Jewellery Sri lanka Technical
  jewelery Design center
  41 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Cad Designer, Cad Designer
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Product design, design and develop 12 มี.ค. 2556
  จังหวัด :  ภาคกลาง เงินเดือน : 17,000  
  ปริญญาตรี ออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  30 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  packaging design,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Graphic Designer, Video Editor, Animator 3 มิ.ย. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 16,000  
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีมัลติมีเดีย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  มัธยมศึกษา
  ศิลป์
  โรงเรียนราชวินิตมัธยม
  23 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : VDO Editor 20 เม.ย. 2560
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 0  
  ปริญญาตรี Multimedia Technology สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  มัธยมปลาย
  ศิลป์ภาษาจีน
  โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสเอกมัย
  24 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ : 
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Parts Control 3 เม.ย. 2560
  จังหวัด :  ภาคตะวันออก เงินเดือน : 25,000  
  อุดมศึกษา คอมพิวเตอร์กราฟิก มหาวิทยาลับราชฎัทสุรินทร์
  27 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Loss Prevention Service
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ธุรการ/ประสานงาน/ทั่วไป, กราฟฟิก 4 ก.ค. 2559
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 18,000  
  ปริญญาตรี ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
  อนุปริญญา
  ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
  34 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ประสานงานทั่วไป/กราฟิกดีไซน์, Admin / Callcenter
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Graphic Design 12 ก.พ. 2559
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 0  
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีมัลติมีเดีย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  25 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ : 
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ฝ่าย ผลิต 20 ม.ค. 2559
  จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน : 9,000  
  ม.6 ศิลปะ โรงเรียนศรีสงครามวิทยาคม
  ม.3
  โรงเรียนบ้านนาแก
  27 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ขับรถ