ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
RESUME
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Interpreter, Coordinator export-import sales, - 28 มิ.ย. 2562
  จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน : 35,000  
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโซคา
  มัธยม6
  วิทย์คณิต
  โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
  25 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  -, -, -
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ, นักวิจัย/นักวิเคราะห์, อาจารย์ 10 มี.ค. 2561
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 150,000  
  Master Degree Development Economics Saitama University
  ปริญญาโท
  เศรษฐศาสตร์แรงงาน
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  42 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Visiting Researcher, รองผู้อำนวยการสำนักงาน, ผู้จัดการฝ่าย
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : บัญชี / การเงิน, ธุรการ / ประสานงาน / แอดมิน, เลขานุการ 30 พ.ค. 2560
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 16,000  
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  28 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Teller, ผู้ช่วยผู้จัดการ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : อาจารย์สอน บัญชี เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ 12 ธ.ค. 2559
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 27,000  
  ปริญญาโท กฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาโท
  เศรษฐศาสตร์การจัดการ
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  39 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  อาจารย์ประจำคณะบัญชี
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Sale and marketing, Procurement 24 พ.ย. 2559
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 60,000  
  Master degree Business Econmic UTCC
  3 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ล่าม, การตลาด 18 ต.ค. 2559
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 30,000  
  Master’s degree Business and Managerial Economics Chulalongkorn University
  Bachelor's degree
  Civil Engineering
  Chulalongkorn University
  29 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : งานคีย์ข้อมูล, พนักงานทั่วไป 1 ส.ค. 2559
  จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน : 9  
  มัธยมปลาย สายศิลป์ภาษา ปางศิลาทองศึกษา
  2020 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  เสมียน,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Sales Coordinator 4 ก.ค. 2559
  จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน : 15  
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  มัธยม 6
  วิทย์-คณิต
  พานพิทยาคม
  26 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ : 
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Marketing Researcher 29 พ.ค. 2558
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 27  
  Bachelor's Degree Economics Thammasat University
  High school
  Art-Math
  Triam Udom Suksa School
  27 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Research Assistant as Internship
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ด้านการขาย, ด้านการตลาด, งานเขียน นักเขียน 20 เม.ย. 2558
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 19,000  
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (2 ภาษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  มัธยมศึกษา
  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
  28 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Customer Service Officer, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่วางแผนและข้อมูลการตลาด, เจ้าหน้าที่ธุรการ, เจ้าหน้าที่การตลาด 6 เม.ย. 2558
  จังหวัด :  ภาคตะวันออก เงินเดือน : 15,000  
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วิทย์-คณิต
  โรงเรียนน้ำพองศึกษา
  31 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Retail representative, เจ้าหน้าที่วางแผนและข้อมูลการตลาด,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : บุคคล/ฝึกอบรม, ูธุรการ, การเงิน / บัญชี 2 เม.ย. 2558
  จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน : 25  
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  29 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการเงินและการขาย, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าการเรียนการสอน, เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์, นักวิจัย 20 ธ.ค. 2557
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 15,000  
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  28 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าบัญชี/การเงิน, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่ BOI , Import-export, เจ้าหน้าที่ประสานงานภายในบริษัท, เจ้าหน้าที่วางแผนการตลาด 19 มี.ค. 2556
  จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน : 14,000  
  ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  มัธยมศึกษาปีที่ 6
  โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
  29 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ระหว่างประเทศ, การเงิน/ การธนาคาร, การตลาด 2 พ.ค. 2555
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 19,000  
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  30 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  intern(CBSD), ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Translator/Interpreter, Secretary, Coordinator 31 ส.ค. 2560
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 35,000  
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  27 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Associate to Director of Service Industry Department and General Affairs Department, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ธุรการ การจัดซื้อ, บริการ, การเงิน 19 ต.ค. 2559
  จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน : 12,000  
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  มัธยมศึกษา ม.6
  คณิต-ภาษา
  โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
  27 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  การเงิน เป็นพนักงานรับเงิน, ผช.หัวหน้าฝ่ายปกครอง,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : investor relations, customer service, internal audit 22 ต.ค. 2558
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 15  
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  ศิลป์-คำนวน
  โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
  2020 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Planning, perchesind 1 ก.ย. 2558
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 15,000  
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาวัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  27 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : งานะูรการทั่วไป,จัดซื้อ 28 ก.พ. 2558
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 15,000  
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  27 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการประสานงานขาย