ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
RESUME
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : R&D Engineer, Engineer 30 ต.ค. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 0  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมยานยนต์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  23 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Design Engineering, Automation Engineer, Project Engineer 16 ต.ค. 2562
  จังหวัด :  ต่างประเทศ เงินเดือน : 20,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  ปวช.
  ไฟฟ้ากำลัง
  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
  25 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Design Engineer, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกร 5 พ.ค. 2562
  จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน : 35  
  ปริญญาตรี Automotive Engineer สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น
  28 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineer of Cost Planning Section and Department
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Design Engineer 3 พ.ค. 2562
  จังหวัด :  ต่างประเทศ เงินเดือน : 35,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลับศรีปทุม
  34 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Design Engineer
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Design Engineer, Production Engineer, Maintenance Engineer 18 มิ.ย. 2561
  จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน : 18,000  
  University Automotive Engineering Thai-Nichi Institute of Technology
  Secondary
  Science-Math
  Holy Redeemer Northeastern Region
  25 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Materials/R&D Engineer, Purchasing Engineer, QA/QE Engineer 13 ธ.ค. 2560
  จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน : 25,000  
  ปริญญาตรี วัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  สตรีสมุทรปราการ
  25 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  R&D Engineer, นักศึกษาฝึกงาน, นักศึกษาฝึกงาน
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกร 14 พ.ย. 2560
  จังหวัด :  ต่างประเทศ เงินเดือน : 0  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  ปริญญาโท
  เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  29 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  cooperation
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ฝ่ายวิจัยและพัฒนา, ฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์, ฝ่ายซ่อมบำรุง 24 พ.ค. 2560
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 18,000  
  ปริญาตรี วิศวกรรมยานยนต์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  24 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  -, -, -
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกรเครื่องกล 17 ก.พ. 2560
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 18,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยพะเยา
  มัธยมศึกษา
  วิทย์-คณิต
  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัฌิม
  25 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ : 
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Research and Development, Engineering Design 4 ก.พ. 2560
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 19,500  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมยานยนต์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  Sci-Math
  โรงเรียนโยธินบูรณะ
  25 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Design Engineer, R & D Engineer 2 ก.พ. 2560
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 18,000  
  ป.ตรี ยานยนต์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  มัธยม
  วิทย์-คณิต
  บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี
  2020 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Design Engineer, CAD Design, R&D Engineer 31 ม.ค. 2560
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 18  
  University Automotive Engineering Thai-Nichi Institute of Technology
  Vocational
  Mechanical Power
  Rajamangala University of Technology Phra Nakhom
  26 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Control (Trainee), Mechanic (Trainee), Mechanic (Trainee)
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกร 30 ม.ค. 2560
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 18,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมยานยนต์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  มัธยมปลาย
  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
  25 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ : 
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกร 28 ม.ค. 2560
  จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน : 18,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมยานยนต์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  มัธยมศึกษา
  คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
  โรงเรียนเกษมพิทยา
  2 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ : 
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Production Supervisor, Production Engineer, Maintenace Engineer 19 ม.ค. 2560
  จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน : 28  
  ปริญญาตรี วศ.เมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  29 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ฝึกงาน, Production Supervisor,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วางแผนการผลิต, วิศวกร, คลังสินค้า 5 ต.ค. 2559
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 17,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  26 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกร 21 ก.ย. 2559
  จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน : 17,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมพลาสติก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  ปวส.
  เทคนิคการผลิต
  วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
  27 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ : 
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่ IE ควบคุมการผลิต,วิศวกร, เจ้าหน้าที่ LEAN, ดีไซเนอร์ 17 ก.ย. 2559
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 15,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
  ม.6
  วิทย์-คณิต
  สามชุกรัตนโภคราราม
  26 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ลีน(นักศึกษาฝึกงาน), ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกร/Engineering, เขียนแบบ/Desing/Autocad, QC 31 ก.ค. 2559
  จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน : 18  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการเชื่อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต ขอนแก่น
  ปวส
  เชื่อมโลหะ
  วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
  27 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineer, Engineer,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : QA Engineer, Production Engineer, Process Engineer 27 ก.ค. 2559
  จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน : 35,000  
  ปริญญาตรี วิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ม.ศิลปากร
  31 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Senior QA Engineer, -, -