ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
RESUME
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : พนักงานคุมเครื่องผลิตโลหะ 6 ส.ค. 2557
  จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน : 10,000  
  วิศวกรรมศาสตรบันฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า ราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นน
  อนุปริญญา
  ไฟฟ้ากำลัง
  ราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นน
  30 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ : 
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Sales coordinators, Purchasing officer, HR officer 7 มิ.ย. 2557
  จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน : 15,000  
  ปริญญาตรี ธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  คณิต-อังกฤษ
  โรงเรียนศรีลาจารพิพัฒน์
  28 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Admin, Submmision officer, นักศึกษาฝึกงาน
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : งานบริการทั่วไป 14 พ.ย. 2555
  จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน : 9,500  
  มัธยมศึกษาตอนปลาย คณิต-วิทย์ ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ
  32 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ : 
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : JAVA Programmer 22 ม.ค. 2555
  จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน : 59,000  
  23 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ : 
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ครู, บัญชี, ผู้สอบบัญชี 17 เม.ย. 2559
  จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน : 20,000  
  ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี
  ปวส.
  การบัญชี
  วิทยาลัยมิตรพลบริหารธุรกิจ
  2020 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานธุรการ ส. 1, , 2000-5500
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ฝ่ายบุคคล, นำเข้า ส่งออก 11 พ.ย. 2558
  จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน : 25,000  
  ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปริญญาตรี
  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  32 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  การตลาด,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Leder, พนักงานธุรการ, พนักงานคลังสินค้า 21 ก.ย. 2558
  จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน : 15,000  
  ปวช. การบัญชี โรงเรียนมิตรพลพณิชยการ
  2020 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้างาน, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Sales Administration Office, งานธนาคาร, เจ้าหน้าที่ธุรการ 7 ส.ค. 2558
  จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน : 21,000  
  ปริญญาตรี ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
  ปวส.
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
  36 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  sale admin, ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Customer Service, Evant Support 20 พ.ค. 2558
  จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน : 15  
  ปริญญาตรี บริหารธุระกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  คอมพิวเตอร์ธุระกิจ
  วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
  29 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขายและ SFF, พนักงานขาย
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : custromerservice, document, ธุรการ 27 ม.ค. 2558
  จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน : 15,000  
  ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.วงษ์ชวลิตกุล
  35 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานอ๊อฟฟิต, document,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Cutomer service, พนักงานต้อนรับ 1 พ.ย. 2556
  จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน : 15,000  
  ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  ป.ว.ส
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  จรัลสนิทวงษ์บริหารธุรกิจ
  31 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขายบัตรเครดิต, ธุรการ
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : พนักงานบริการ/ขาย/ส่งเสริมการขาย 19 ต.ค. 2556
  จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน : 9,000  
  มัธยมศึกษาตอนปลาย สายศิลป์ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี
  33 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  จนท.ติดตามเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : งานบริการ, บุคคล, ธุรการ 27 พ.ย. 2555
  จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน : 12,000  
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  32 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  บริหารสินค้า, ,