ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
RESUME
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกร 5 พ.ค. 2562
  จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน : 35  
  ปริญญาตรี Automotive Engineer สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น
  28 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineer of Cost Planning Section and Department
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ธุรการ, IT Support 1 พ.ค. 2562
  จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน : 15  
  ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
  23 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน, นักศึกษาฝึกงาน
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าบันทึกข้อมูล, อิเล็กทรอนิกส์, ธุรการ 20 พ.ค. 2561
  จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน : 14,000  
  ปริญญาตรี ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  26 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการ, Hight power,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกรเครื่องกล, วิศวกรรเขียนแบบ 31 มี.ค. 2560
  จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน : 18,000  
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลังอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  26 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรเขียนแบบ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ฝ่ายผลิต 14 มี.ค. 2560
  จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน : 9,000  
  ปวช. การบัญชี วิทยาลัยบริหารธุรกิจเทคโนโลยีอุดรธานี
  -517 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  EL
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : บัญชี-การเงิน, ขาย-การตลาด, ธุรการ 15 ต.ค. 2559
  จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน : 15  
  ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
  บัญชี
  โรงเรียนทักษิณาบริหารธุรกิจ
  27 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกร 15 ก.ย. 2559
  จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน : 0  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
  เทคนิคการผลิต
  วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
  29 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรฝึกหัด
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : HR, ธุรการ 5 ก.ย. 2559
  จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน : 19,800  
  ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  ปวช
  ธุรกิจสถานพยาบาล
  โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย
  28 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  customer support,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : งานธุรการฝ่ายบุคลากร, งานฝ่ายบัญชี, เลขา 31 ส.ค. 2559
  จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน : 15,000  
  ปริญญาตรี วิทยาการจัดการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  ศิลป์ภาษาจีน
  โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
  25 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Superviser, นักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา, พนักงานฝ่ายผลิต
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Engineer, เขียนแบบ/งาน Drawing/ AutoCad, ควบคุมคุณภาพ 27 ส.ค. 2559
  จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน : 19,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
  28 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Industrial Engineer, Mechanical Engineering, Logistic Engineering 22 ส.ค. 2559
  จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน : 20,000  
  Master of Engineering of Engineering Technology Management,Logistics and Supply Chain King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
  Bachelor of Engineering
  Materials Handling Engineering
  King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
  31 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Project Industrial Engineer, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล, เจ้าหน้าที่นำเข้าส่งออก, เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 25 ก.ค. 2559
  จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน : 14  
  ป.ตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ม.6
  วิทย์-คณิต
  ร.ร.หนองกองพิทยาคม
  27 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  เสริฟ, ฝ่ายผลิต,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : IT office, คอมพิวเตอร์, ธุรการทั่วไป 14 มิ.ย. 2559
  จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน : 15,000  
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วิทย์-คณิต
  โรงเรียนสว่างแดนดิน
  26 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ธุรการ, ฝ่ายผลิต, ฝ่ายบุคคล(งานด้านเอกสาร) 3 พ.ค. 2559
  จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน : 15  
  ป.ตรี ภาษาไทย มรภ.พระนคร
  ม.6
  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  ร.ร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
  2020 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน, พนักงานขาย,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน 25 เม.ย. 2559
  จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน : 13,500  
  วิชาชีพ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
  มัธยมศึกษา
  ศิลป์-คำนวณ
  บางปะอิน
  25 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Acting Leader
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Qc, งานผลิต, ควบคุมการผลิต 19 เม.ย. 2559
  จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน : 15,000  
  ปริญญตรี เทคโนโลอุตสาหการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  มัธยมปลาย
  วิทย์-คณิต
  โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
  26 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ฝ่ายผลิต, ฝ่ายผลิต, จัดเรียงสินค้า
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ 8 เม.ย. 2559
  จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน : 18,000  
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วิทย์-คณิต
  โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
  25 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ : 
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย/ทั่วไป, เจ้าหน้าที่บัญชี, เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 27 มี.ค. 2559
  จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน : 15  
  ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  ปวส.
  การบัญชี
  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
  27 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ประสานงานคลัง/ขาย, พนักงานฝ่ายผลิต, พนักงานทั่วไป และ ผู้ช่วยSafety
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Safety Officer 13 มี.ค. 2559
  จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน : 18  
  ปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วิทย์-คณิต
  โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
  26 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ช่างเทคนิค, ช่างซ่อมบำรุง, ฝ่ายผลิต 12 ก.พ. 2559
  จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน : 12,000  
  ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
  37 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างเทคนิค, วิศวกรรม ซ่อมบำรุง, ฝ่ายผลิต ประกอบชิ้นส่วน