ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
RESUME
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : อาจารย์, นักวิจัย, วิศวกร 10 ก.พ. 2563
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 40,000  
  ปริญญาเอก การจัดการ สถาบัณเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
  ปริญญาโท
  Engineering Managemnet
  Portland State University
  42 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  อาจารย์, นักวิเคราะห์ทางด้านการปรับปรุงกระบวนการทำงานและคุณภาพ, ผู้ช่วยนักวิจัย
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : อาจารย์ 3 ก.พ. 2563
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 24,000  
  ปริญญาโท โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยมหิดล
  ปริญญาตรี
  วิศวกรรมอุตสาหการ
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
  25 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกร
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : อาจารย์ประจำ 25 ม.ค. 2563
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 29  
  ปริญญาโท การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  ปริญญาตรี
  การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  31 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  อาจารย์ประจำ, หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและธุรกิจ
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ฝึกอบรม, วิทยากร, วิชาการ 25 ม.ค. 2563
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 40,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  38 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการฝึกอบรมและพัฒนา, นักพัฒนาธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา, อาจารย์,หัวหน้างานกิจการนักเรียน นักศึกษา
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Sell Marketing, Purchasing, Production Control & Logistic 20 ม.ค. 2563
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 18,000  
  อุดมศึกษา บริหารการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  22 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Packagging / Box Planning, Service,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Export Sales, Sales, Marketing, Customer Service, Buyer, Sourcing, Purchasing 14 ม.ค. 2563
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 54,000  
  Second Year of Bachelor of Science Science University of Rajasthan, India
  Certificate
  Electronics
  Gulshan Instiute
  55 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Export Marketing Manager, Sales and Marketing, Overseas Manager
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม 8 ม.ค. 2563
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 23,000  
  Doctoral Degree Urban Environmental Management AIT
  Master Degree
  Management
  NIDA
  32 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Assistant Consultant
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Administrative Assistant, Customer Service, Executive Secretary 7 ม.ค. 2563
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 0  
  ปริญญาตรี ภาษาไทย มหาวิทยาลัยบูรพา
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  ศิลป์-ฝรั่งเศส
  โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)2
  38 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Secretary to President, เลขานุการฝ่ายวิศวกรรม, เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : นักแปลภาษา, นักข่าว, Video Editor 12 พ.ย. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 17,000  
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีมัลติมีเดีย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  อังกฤษ-ญี่ปุ่น
  บดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)2
  24 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Video editor, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Production Engineering, QC 10 พ.ย. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 23,000  
  ปริญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  โรงเรียนดาราวิทยาลัย
  21 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Junior SAP Basis, Helpdesk, Service desk 31 ต.ค. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 170,000  
  ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
  30 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Junior Sap Basis, Helpdesk shift Supervisor, Helpdesk
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : R&D Engineer, Engineer 30 ต.ค. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 0  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมยานยนต์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  23 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Industrial Engineer, Design Engineer 29 ต.ค. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 0  
  ปริญญาตรี อุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  มัธยมศึกษา
  วิทย์-คณิต
  โรงเรียนมาเรียลัย
  25 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : New model engineer, Test Engineer, Engineer 27 ต.ค. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 23,000  
  อุดมศึกษา วิศวกรรมยานยนต์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  เตรียมอุดมศึกษา
  วิทย์-คณิต
  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
  24 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  New model engineer, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ธุรการ, ประสานงาน 29 ก.ย. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 18,000  
  ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วิทย์-คณิต
  โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาตร์
  2020 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Customer Service Officer (Printer, Camera and Lens Service Center), Customer Service Officer
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Production Engineer, Process Control Engineer, Production Planning Staff 5 ก.ย. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 25,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  27 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Purchasing Officer, Sales & Purchase Engineer, Sales Engineer
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Engineer 11 ส.ค. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 28,000  
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  วิชาชีพชั้นสูง
  ไฟฟ้ากำลัง
  วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
  39 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Machine shop supervisor
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ 11 ส.ค. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 40,000  
  ปริญญาเอก วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ปริญญาโท
  Computer Information System
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  46 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา, ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพและประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : การตลาด, การคลัง, ธุรการ 29 ก.ค. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 15,000  
  ปริญญาตรี แขนงการตลาด สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  มัธยมศึกษาปีที่ 6
  ภาษาญี่ปุ่น
  โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒
  23 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : นักวิทยาศาสตร์การกีฬา, ครูผู้ฝึกสอน, เจ้าหน้าที่ทั่วไป 16 ก.ค. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 18  
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  มัธยมศึกษา
  วิทย์ - คณิต
  โรงเรียนเสิงสาง
  23 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Fitness Instructor, ครูผู้ฝึกสอน,