ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
RESUME
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ช่าง iT 13 ต.ค. 2559
  จังหวัด :  ประจวบคีรีขันธ์ เงินเดือน : 15,000  
  ป.ตรี เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มทร.วังไกลกังวล
  28 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ : 
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกร, ผู้จัดการอาคาร 26 ม.ค. 2558
  จังหวัด :  ประจวบคีรีขันธ์ เงินเดือน : 35,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  ปวส.
  ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  32 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  AFM/Site Supervisor,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ช่าง 5 ต.ค. 2555
  จังหวัด :  ประจวบคีรีขันธ์ เงินเดือน : 10,000  
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เครื่องกล โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
  ช่างยนต์
  โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม
  31 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่าง