ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
RESUME
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ธุรการ/ประสานงานทั่วไป, บัญชี, บุคคล-ฝึกอบรม 11 ธ.ค. 2555
  จังหวัด :  เพชรบุรี เงินเดือน : 12  
  ปริญญา การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์
  มัธยมศึกษา
  วิทย์-คณิต
  โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
  30 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชี, ,