ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
RESUME
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : การจัดการ, บัญชี, การตลาด 26 พ.ค. 2558
  จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน : 12,000  
  ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยเกริก
  26 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บริการลกค้าเครดิต, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : พนักงานQC, พนักงานฝ่ายผลิต, พนักงานประชาสัมพันธ์ 18 เม.ย. 2558
  จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน : 12,000  
  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  มัธยมศึกษาปีที่6
  บริหารธุรกิจ
  โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา
  26 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  นิติกร, -, -
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ฝ่ายบุคคล, ธุรการ 24 ก.พ. 2558
  จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน : 15,000  
  ปริญญษตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  ไทย-สังคม
  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
  27 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Csr,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่บัญชี, เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล, เจ้าหน้าที่ธุรการ 24 มิ.ย. 2556
  จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน : 12,000  
  ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  ศิลป์-ภาษา
  โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา
  30 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ฝ่ายจัดซื้อ, บริการ, ฝ่ายบุคคล 13 ส.ค. 2559
  จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน : 17,000  
  ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  ประกกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  การบัญชี
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระพุทธบาท
  27 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  บริการลูกค้า, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Training & Development, Recruitment Officer, Human Resources Officer 7 ก.ค. 2559
  จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน : 25,000  
  ปริญญาตรี การปกครอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  อังกฤษ-สังคม
  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
  31 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Training Center, Recruitment Officer,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกรเครื่องกล, วิศวกรซ่อมบำรุง, วิศวกรควบคุม 15 มิ.ย. 2559
  จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน : 0  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัย นเรศวร
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วิทย์คณิต
  สวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี
  3 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : พนักงานบัญชี, ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี, บริหารต้นทุน 20 ส.ค. 2557
  จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน : 16  
  ปริญญาตรี หน่วยงานภาคธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  28 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล, ธุรการ 1 ก.ค. 2557
  จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน : 0  
  ปริญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปวช
  การบัญชี
  วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
  26 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกรอุตสาหการ, วิศวกรผลิต, วิศวกรออกแบบ 21 ธ.ค. 2556
  จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน : 18,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  เทคนิคการผลิต
  วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
  29 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรผลิตภัณ์, ,