ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
RESUME
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : พนักงานทรัพยากรฝ่ายบุคคล, พนักงานธุรการ, พนักงานฝ่ายผลิต 24 ต.ค. 2559
  จังหวัด :  สิงห์บุรี เงินเดือน : 15,000  
  ม.6 การงานและงานอาชีพ รร.ทุ่งเสี่ยมชนูปถัมภ์
  ม.6
  2020 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Waitress, Hostess, Hostess
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่ธุรการ, พนักงานฝ่ายบุคคล, พนักงานฝ่ายผลิต 27 เม.ย. 2559
  จังหวัด :  สิงห์บุรี เงินเดือน : 10,000  
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
  25 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าพนักกงานธุรการ, ธุรการ,ฝ่ายบุคคล,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : งานเกี่ยวกับเอกสาร, งานเกี่ยวกับการควบคุมงาน 14 ก.ค. 2558
  จังหวัด :  สิงห์บุรี เงินเดือน : 12,000  
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี
  ปวส.
  เทคโนโลยีสำนักงาน
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
  28 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ,