ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
RESUME
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : งานออกแบบ 2D 31 ม.ค. 2560
  จังหวัด :  สุพรรณบุรี เงินเดือน : 10  
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคนิคคอมพิวเตอร์ ิวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
  อิเล็กทรอนิกส์
  ิวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
  3 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :