ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
RESUME
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : พนักงานประจำ 31 ต.ค. 2562
  จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน : 14,000  
  อนุปริญญา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
  มัธยม
  คณิต-ภาษา
  โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม
  23 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ลายการผลิต 30 ก.ย. 2562
  จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน : 9,000  
  ปวช3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
  20 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ : 
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ฝ่ายผลิต, QC, QA 26 ก.ย. 2562
  จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน : 12,000  
  มัธยมศึกษา ศิลป์-คหหรรม โรงเรียนภาชี
  32 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Inspection, QC, -
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : พนักงานบริษัท 25 พ.ค. 2562
  จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน : 0  
  มัธยมต้น คณิต/วิทย์ รร.บ้านสำโรงตาเจ็น
  23 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานประจำ
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Technician 7 ก.พ. 2562
  จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน : 15  
  ปวส อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
  ปวช
  อิเล็กทรอนิกส์
  วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
  30 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานดูแลระบบ Automation
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : maintenance, operator 2 พ.ค. 2561
  จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน : 13,000  
  ปวส ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
  1 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างไฟฟ้า, ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ควบคุมอะไหล่คลังสินค้า
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Warehouse & Dalivery 3 มี.ค. 2560
  จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน : 11,000  
  ปวส ช่างยนต์ โรงเรียนไทยโปลี เทคนิคจันทบุรี
  ปวช
  การตลาด
  โรงเรียนไทยโปลี เทคนิคจันทบุรี
  32 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ข้อมูลฝ่ายผลิต
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่สำนักงาน, เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 27 ก.พ. 2560
  จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน : 0  
  ปริญญาตรี อังกฤษธุรกิจ St.Theresa International College
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  สายศิลป์-คำนวณ
  โรงเรียนดาราสมุทร
  21 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Staff buyer, Human Resource
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่ธุรการ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ, QA 15 ก.พ. 2560
  จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน : 12,000  
  ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
  ปวช.3
  การขาย
  วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง
  25 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานจัดเรียง, พนักงานต้อนรับสปา,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าฝ่ายจัดซื้อ, เจ้าหน้าธุรการ, ฝ่ายผลิต 7 มิ.ย. 2559
  จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน : 15,000  
  ปวส. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
  ปวช.
  การบัญชี
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
  2020 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงาน, พนักงาน, พนักงาน
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Engineer, Assit Engineer 21 ก.พ. 2559
  จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน : 17,000  
  ป.ตรี เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏนคราชสีมา
  ปวส
  อิเล็กทรอนิกส์
  วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
  30 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Technician,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Automotive Engineer, Production Engineer, Sale Engineer 16 ม.ค. 2556
  จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน : 25,000  
  Bachelor Degree Automotive Engineering Thai-nichi Institute of Technology
  28 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ฝ่ายผลิต 29 เม.ย. 2562
  จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน : 9,000  
  มัธยมศึกษาตอนปลาย พื้นฐาน ศูยน์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอศรีมหาโพธิ
  32 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ฝ่ายผลิต
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Product/process Engineer, Maintenance Engineer, QA/QC Engineer 4 มี.ค. 2561
  จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน : 30,000  
  Bachelor Electronic Engineering Rajamangala University of Technology Isan
  ็็้High vocational certificate
  Industrial Electronic
  Nakhonratchasima Technical Collage
  30 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Product Electrical Engineer, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่สำนักงาน, พนักงาน it 27 ก.พ. 2561
  จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน : 0  
  ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
  มัธยมศึกษาปีที่ 6
  วิทย์-คณิตฯ
  โรงเรียนกบินทร์วิทยา
  29 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู, นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Production, QC, PE 17 ต.ค. 2560
  จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน : 20,000  
  ปริณญาตรี บริหารอุตสาหกรรม สถานบันไทย-ญี่ปุ่น
  มัธยมปลาย
  ศิลคำนวณ
  โรงเรียนบดินเดชา2
  25 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  PE, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ฝายผลิต 1 ส.ค. 2560
  จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน : 9,000  
  ม.3 - กศน.อำเภอประคนชัย
  3 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ : 
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ออฟฟิต, ธุรการ, ฝ่ายผลิต 22 มิ.ย. 2560
  จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน : 10  
  ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การตลาด เทคโนโลยีละโว้
  มัทธยมต้นปลาย
  โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร
  2020 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  บัญชีสต๊อค, เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์, คลังสินค้า
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : บุคคล, ธุรการ, คลังสินค้า 19 เม.ย. 2560
  จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน : 15,000  
  ปริญญาตรี บริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ์
  มัธยมศึกษา 6
  อังกฤษ-ญี่ปุ่น
  โรงเรียนดัดดรุณี
  24 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่บัญชี, เจ้าหน้าทีธุรการ, เจ้าหน้าที่สำนักงาน 31 ต.ค. 2559
  จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน : 15,000  
  ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
  25 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,