ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
RESUME
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : QA Engineer, Design Engineer, Maintenance 2 ธ.ค. 2562
  จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน : 17  
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล(ออกแบบแม่พิมพ์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ปวส
  เทคนิคการผลิต
  วิทยาลัยเทคนิคระยอง
  27 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  subcontract, นักศึกษาฝึกงาน,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกร (Engineer) ประจำฝ่ายผลิต, Sales Engineer 11 ก.ย. 2562
  จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน : 20,000  
  ปริญญาตรี อุตสาหการ พระนครเหนือ
  ปวส
  แม่พิมพ์
  เทคนิดราชบุรี
  28 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sales Engineer, วิศวกรประจำฝ่ายผลิต
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ฝ่ายผลิต 22 มิ.ย. 2562
  จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน : 9  
  มัธยมปลาย ศิลป์ภาษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒการสระบุรี
  มัธยมต้น
  โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา
  22 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  แมชชีน
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Electric Engineer, QC Engineer, QE Engineer 9 ธ.ค. 2561
  จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน : 20  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  โรงเรียนขัติยะวงษา
  23 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Electrical Engineering, Projec Engineering, Engineering 22 พ.ย. 2561
  จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน : 40  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
  1 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineering Manager and Design, Project Engineer,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Sale coordinator, Purchasing Staff, HR/DCC/Planning Staff 9 พ.ย. 2561
  จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน : 18,000  
  Bachelor degree Management Rajabhat Rajanagarindra University
  High Vocational
  Business Computer
  Jomtien Business Administration Collage
  28 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  HR&GA Officer, Document Controller for Personnel, Financial and Administration Group,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ, เจ้าหน้าที่ธุรการ, - 22 ต.ค. 2561
  จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน : 15,000  
  ปริญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
  ปวส.
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลน
  25 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานธุรการ, พนักงานฝ่ายผลิต,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Design Engineer, Production Engineer, Maintenance Engineer 18 มิ.ย. 2561
  จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน : 18,000  
  University Automotive Engineering Thai-Nichi Institute of Technology
  Secondary
  Science-Math
  Holy Redeemer Northeastern Region
  24 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Production Engineer, Supervisor Engineer, Assistant Production Manager 23 มี.ค. 2561
  จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน : 25,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
  ปวส.
  ไฟฟ้ากำลัง
  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
  30 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Engineer, Production Engineer, IT Support
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : supervisor 9 มี.ค. 2561
  จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน : 40,000  
  ประกาศณียบัติวิชาชีพ ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี
  37 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  supervisor
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ฝ่ายบุคคล, ธุรการ, อื่นๆ 22 ม.ค. 2561
  จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน : 16,000  
  ป.ตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาลัยธนบุรี
  ปวส.
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี
  24 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Superviser, เจ้าหน้าที่ธุรการ, เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์, เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม, ธุรการ 15 ธ.ค. 2560
  จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน : 15  
  ปริญญาตรี ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วิทย์-คณิต
  โรงเรียนวาปีปทุม
  25 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ลูกค้าสัมพันธ์, บรรณาธิการ (ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ), งานผลิตและบริการสื่อ (จิตอาสา)
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : พนักงานฝ่ายผลิต, Maintenance, Qc,Qa 18 มิ.ย. 2560
  จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน : 9,500  
  ปวส เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคเลย
  ปวช
  เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
  วิทยาลัยเทคนิคเลย
  2020 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Operator, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 1 มิ.ย. 2560
  จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน : 35  
  ปริญญาโท วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ปริญญาตรี
  เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  33 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Safety Officer
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ตรวจสอบคุณภาพงาน(Qc), ฝ่ายผลิต, Qa office 24 พ.ค. 2560
  จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน : 9  
  ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
  -517 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ฝ่ายผลิต, Qc, Qc
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ช่างซ่อมบำรุง 22 เม.ย. 2560
  จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน : 13  
  อนุปริญญา เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  ช่างกลโรงงาน
  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
  29 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างซ่อมบำรุง
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป, เจ้าหน้าที่คลังสินค้า, เจ้าหน้าที่ 6 มี.ค. 2560
  จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน : 14,000  
  ระดับอนุปริญญา การบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา เชียงใหม่
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
  การบัญชี
  โรงเรียนโปลีเทคนิคระยอง
  28 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่คลังสินค้า, ธุรการ ฝ่าย CSR,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกร 28 ม.ค. 2560
  จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน : 18,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมยานยนต์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  มัธยมศึกษา
  คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
  โรงเรียนเกษมพิทยา
  2 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ : 
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Production Supervisor, Production Engineer, Maintenace Engineer 19 ม.ค. 2560
  จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน : 28  
  ปริญญาตรี วศ.เมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  28 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ฝึกงาน, Production Supervisor,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : QC, Production, Planning 12 ม.ค. 2560
  จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน : 20  
  อุดมศึษา วิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
  มัธยมตอนปลาย
  สายวิทย์-คณิตฯ
  โรงเรียนมัญจาศึกษา
  26 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยวิศกร, ผู้ช่วยวิศกร,