ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
RESUME
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ธุรการ, บุคคล, การเงิน 4 ต.ค. 2559
  จังหวัด :  ตรัง เงินเดือน : 15,000  
  ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  ปวส.
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  วิทยาลัยเทคนิคตรัง
  20 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าทีการเงินสาขา, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตลาด 3 มิ.ย. 2558
  จังหวัด :  ตรัง เงินเดือน : 18,000  
  ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  36 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าธุรการตลาดสาขา
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : งานทะเบียน 2 พ.ค. 2555
  จังหวัด :  ตรัง เงินเดือน : 0  
  ม.6 ศิลป-ทั่วไป ร.ร สวิสดิ์รัตนาภิมุข
  ม.3
  ร.ร วัดหนองเป็ด
  27 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :