ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
RESUME
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : บัญชี, ผู้ช่วยสมุห์บัญชี 16 มิ.ย. 2559
  จังหวัด :  ภูเก็ต เงินเดือน : 22,000  
  ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ปวส.
  การบัญชี
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  30 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าบัญชี, พนักงานบัญชี
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Shipping, Import & Export, Logistics office 23 ก.พ. 2559
  จังหวัด :  ภูเก็ต เงินเดือน : 18  
  ปริญญาตรี การขนส่งระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  มัธยมศึกษา
  คิลป์-คำนวณ
  โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
  30 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Import & Logistics Coordinator, Runner,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Database, web design, programmer 18 ก.พ. 2555
  จังหวัด :  ภูเก็ต เงินเดือน : 0  
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  30 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,