ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
RESUME
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : IT Support, Network admin, Programmer 18 พ.ค. 2560
  จังหวัด :  ภาคใต้ เงินเดือน : 18,000  
  ปริญญาตรี Information Technology Thai-Nichi Institute of Technology
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  General-Arts
  Triamudomsuksanomklao
  24 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : งานการศึกษา, งานประสานงาน, งานประชาสัมพันธ์ ธุรการ 3 เม.ย. 2559
  จังหวัด :  ภาคใต้ เงินเดือน : 18,000  
  ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  29 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกรเคมี, วิศวกรกระบวนการ, เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 4 ส.ค. 2558
  จังหวัด :  ภาคใต้ เงินเดือน : 15,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมเคทีและกระบวนการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  27 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : พนักงานธุรการ, พนักงานบุคคล 4 ต.ค. 2557
  จังหวัด :  ภาคใต้ เงินเดือน : 12,000  
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราข ไสใหญ่
  ปวช.
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  โรงเรียนพณิชยการพัทลุง
  29 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : นักวิจัย/เจ้าหน้าที่ห้อง Lab, QC 3 มี.ค. 2557
  จังหวัด :  ภาคใต้ เงินเดือน : 12,000  
  ปริญญาตรี เคมี-ชีววิทยา สงขลานครินทร์
  28 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ,